Barotai Imre atya gyászjelentése

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye és Családtagjai a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy

BAROTAI IMRE

váci tb. kanonok, c. esperes, penitenciárius, ny. plébános

életének 83., áldozópapságának 60. évében, 2014. július 17-én a Szent Útravalóval megerősítve,

a kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkévalóságba költözött Paptestvérünk lelki üdvéért 2014. július 25-én, pénteken a kalocsai Szent József (Zárda) templomban

délelőtt 10 órakor mutatunk be koncelebrált engesztelő szentmisét.

A szertartást követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és reményével a kalocsai temető

Papi Kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt Oltártestvérünk 1931. szeptember 22-én született Kispesten. Családjából hárman lettek papok. Vácott nyerte el a papszentelés kegyelmét 1955. június 19-én. Szentelését követően hitoktatóként szolgált Szabadszálláson, 1957-től Monoron, majd 1958-tól Nagykőrösön. 1963-ban betegszabadságra távozott. 1966-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor Dabas-Alsó Plébánia plébánosa lett. 1972-től tatárszentgyörgyi plébánosként folytatta szolgálatát, majd 1985-ben főpásztora kinevezte a Szolnok-Belvárosi Plébánia plébánosává. 1980-ban címzetes esperesi kitüntetést kapott, majd 1988-ban érdemeit tiszteteletbeli kanonoki címmel ismerték el. 1994-től gyömrői plébánosként szolgálta Isten népét. 1981-1985-ig örkényi kerületi esperesként, 1994-1995-ig nagykátai kerületi esperesként segítette főpásztorát és a Váci Egyházmegyét. 1995-ben nyugállományba vonult. 1995 és 1999 között aulai szolgálatot látott el Vácott. 2002-ben a kecskeméti Szent Erzsébet templom mb. igazgatójaként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén folytatta a lelkipásztorkodást, ahol hitoktatási felügyelői feladatokat is ellátott 2009-ig. 2008-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye penitenciáriusa lett. Ugyanebben az évben a kalocsai Papi Otthonba került. Itt élt haláláig. Idős kora ellenére különösen is érdeklődött a modern technika, a hírközlő eszközök iránt, amelyeket az evangelizáció szolgálatába állított. Nagyon sok ember számára küldte el a világegyház, a Főegyházmegye híreit és a főpásztor hittanóráit, prédikációit. A kalocsai Érseki Rezidencián és a kalocsai Főszékesegyházban folyó munkákat állandó gondoskodó figyelemmel kísérte. Végrendeletében írta: ha életem gyarlóságaival, tetteimmel bárkit megbotránkoztattam, kérem, bocsássanak meg. Imádkozzanak azért, hogy a végtelen irgalom kísérjen az Úr színe elé.

 

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit”

(Zsolt118, 17)

Kalocsa, 2014. július 18.

Emléktábla

Templomunk előterébe felkerült az az emléktábla, amely a templomot napjainkig szolgáló lelkipásztorok neveit és szolgálati idejüket tartalmazza.

tábla

A márványt Kovács Márton, az Oszkár Kft. tulajdonosa ajándékozta az alsódabasi katolikus közösségnek; a betűszedés Szabó István, a vésés és festés pedig ifj. Jurácsik Mihály ajándéka