Juhasz Marton bejegyzései

HIRDETÉSEK 2023. október 1-8.

1-jén VASÁRNAP ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

9.30: Szentmise élő gyermekek és édesapa, szül.n. megeml.

6-án PÉNTEK 18.00: Szentmise

7-én SZOMBAT 18.00: Diákmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

8-án VASÁRNAP SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA FŐÜNNEP

TEMPLOMBÚCSÚ

(!) 11.00: Szentmise (Hefler Gábor atya mutatja be) + édesapa, Hunyady és Lőke cs. + t.

Október hónapban az esti szentmisék előtt fél órával RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk.

BÉRMÁLÁSI OKTATÁS: pénteken 18.00. Bérmálkozásra eddig lehet jelentkezni, később már nem.

Plébániai GYERMEK-DÉLUTÁN lesz 7-én szombaton 14.00-tól, majd 18.00-tól diákmise.

8-án vasárnap 17.00-kor a gyóni református templomban BÉKE-IMA!

HIRDETÉSEK 2023. szeptember 24 – október 1.

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP. ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + édesanya, nagymama, dédnagymama

28-án CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

29-én PÉNTEK SZENT MIHÁLY FŐANGYAL, A VÁCI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJÉNEK FŐÜNNEPE

18.00: Szentmise + Vadkerti Tóth Sándor és felesége

30-án SZOMBAT 18.00: Szentmise + Kerekes István, élő és + cstk.

1-jén VASÁRNAP ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

9.30: Szentmise élő gyermekek és édesapa, szül.n. megeml.

Elsőáldozásra 4. osztályos kortól lehet jelentkezni, bérmálkozásra 8. osztálytól szept. 30-ig Anikónál: 30/574 0692 vagy Tibayné Erikánál: 30/513 8722.

Templomunk búcsúi NAGYTAKARÍTÁSa szombaton 8.00-kor kezdődik. Szeretettel várjuk a segítő férfiakat és asszonyokat!

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!