Juhasz Marton bejegyzései

HIRDETÉSEK 2024. február 25 – március 3.

25-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA!

9.30: Szentmise + szülők

1n ELSŐPÉNTEK

17.00: Szentségimádás

17.30: Keresztúti ájtatosság

18.00: Szentmise Iszák cs. + t., + Anna, 1. évf.

2-án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

3-án VASÁRNAP NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Pazsitka István, neje: Sík Erzsébet; Balázs Ferenc, neje Sáfár Julianna; fiuk: József, élő htk.

Nagyböjt péntekjein 14 éves kor felett tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!

A Katolikus Karitász TARTÓS ÉLELMISZER-GYŰJTÉST szervez március 10-e vasárnapig. Az adományok a sekrestyében vagy a plébánián leadhatók!

Nagyböjti LELKIGYAKORLATunk március 18-19-20-án lesz.

HIRDETÉSEK 2024. február 18-25.

18-án VASÁRNAP NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hamvazással, ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA + Szmrek Mihály és neje, élő és + htk.

22én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

23án PÉNTEK

17.30: Gyerekek keresztútja

18.00: Szentmise + barát lelkiüdvéért

24-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + István, élő és + htk.

25-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA!

9.30: Szentmise + szülők

Nagyböjt péntekjein 14 éves kor felett tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!

HIRDETÉSEK 2024. február 11-18.

11-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Egerszegi András, 4. évf.; + Csillik István, + Egerszegi Zoltán, + Iszák József, 2 testvér és + nagyszülők

13-án KEDD 17.00: Fatimai ájtatosság

14én HAMVAZÓSZERDA 18.00: Szentmise hamvazással

16án PÉNTEK

17.30: Keresztúti ájtatosság

18.00: Szentmise

17-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hamvazással, élő gyermekek és édesanyák, szül. n.

18-án VASÁRNAP NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hamvazással, ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA + Szmrek Mihály és neje, élő és + htk.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: péntek 18.30.

ELSŐÁLDOZÓK felkészítése: szombat 8.30.

Az ÚJ EMBER újság 2024. évi előfizetési díja 21.600 Ft. Kérjük az érintett testvért, hogy a sekrestyében vagy a plébánián rendezze az előfizetést! Féléves díjat is lehet fizetni. (10.800 Ft)

Hamvazószerda SZIGORÚ BÖJTI NAP! 18 éves kortól 60 éves korig csak 3-szor ehetünk és egyszer lakatunk jól, 14 éves kortól húst nem ehetünk! Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!

A 2 NYÁRI HITTANTÁBOR időpontja: plébániai napközis gyerektábor: július 15-19.; plébániai sátrazós ifi tábor: július 29 – augusztus 2.

HIRDETÉSEK 2024. február 4-11.

4-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

9.30: Szentmise BALÁZS-ÁLDÁSSAL + dr. Gábor Ferenc és neje

8-án CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

9-én PÉNTEK 18.00: Szentmise + Bozsik Sándorné, 3. évf.

10-én SZOMBAT 18.00: Szentmise Kocsó és Bálint cs. élő és + t.

11-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Egerszegi András, 4. évf.; + Csillik István, + Egerszegi Zoltán, + Iszák József, 2 testvér és + nagyszülők

LOURDES-I KILENCEDET végzünk február 2-a péntektől február 10-e szombatig minden nap 17.00-kor, az egyetlen vasárnapi napon pedig 15.00-kor.

Az ÚJ EMBER újság 2024. évi előfizetési díja 21.600 Ft. Kérjük az érintett testvért, hogy a sekrestyében vagy a plébánián rendezze az előfizetést! Féléves díjat is lehet fizetni. (10.800 Ft)

A 2 NYÁRI HITTANTÁBOR időpontja: plébániai napközis gyerektábor: július 15-19.; plébániai sátrazós ifi tábor: július 29 – augusztus 2. Részletek később…

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!