Juhasz Marton bejegyzései

HIRDETÉSEK 2023. június 4-11.

4-én VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

(!) 16.00: Püspöki szentmise BÉRMÁLÁSSAL

8-án CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

9-én PÉNTEK 18.00: Szentmise

10-én SZOMBAT 18.00: Szentmise KÖRMENETTEL; + Surman Antalné, élő és + cstk.

11-én VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise TE DEUM, utána CSALÁDI NAP

Az úrnapi sátrak építése szombaton 8.30-kor kezdődik.

A nyári hittantáborokra az ELŐLEGET már be lehet fizetni Anikónál vagy a sekrestyében: 12.000 Ft.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Burik Gergő, Burik Attila és Lázár Mónika nőtlen fia, lakik Dabas Lakos dr. u. 9/a, eljegyezte Farkas Nórát, Farkas Zoltán és Huzíró Angelika hajadon leányát, lakik Hernád Akácfa u. 24. Esküvőjük szombaton 16.30-kor lesz. Akik köztük házassági akadályról tud, jelentse a plébánián!

HIRDETÉSEK 2023. május 28 – június 4.

28-án PÜNKÖSDVASÁRNAP 9.30: Szentmise + Kis István, 5. évf.; + Horváth Ilona, 2. évf.

2-án ELSŐPÉNTEK

17.30: Szentségimádás

18.00: Szentmise

3-án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

4-én VASÁRNAP (!) 16.00: Püspöki szentmise BÉRMÁLÁSSAL

Pünkösdhétfőn szentmise GYÓNon lesz 18.00-kor.

A bérmálási misére a MINISTRÁNS-PRÓBA szombaton 14.00-kor lesz! Minden ministránsra számítunk!

4-én vasárnap a felsődabasi búcsúi szentmise 10.00-kor kezdődik. Aznap délelőtt templomunkban nem lesz szentmise.

Tanévzáró TE DEUM: június 11-én vasárnap 9.30-kor. Utána családi nap, közös ebéd, játék.

A nyári hittantáborokra az ELŐLEGET már be lehet fizetni Anikónál vagy a sekrestyében: 12.000 Ft.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Burik Gergő, Burik Attila és Lázár Mónika nőtlen fia, lakik Dabas Lakos dr. u. 9/a, eljegyezte Farkas Nórát, Farkas Zoltán és Huzíró Angelika hajadon leányát, lakik Hernád Akácfa u. 24. Akik köztük házassági akadályról tud, jelentse a plébánián!

HIRDETÉSEK 2023. május 21-28.

21-én VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELE FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL; + nagyszülők emlékére

25-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

26-án PÉNTEK NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

18.00: Szentmise

27-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + Turcsányi János, élő és + cstk.

28-án PÜNKÖSDVASÁRNAP 9.30: Szentmise + Kis István, 5. évf.; + Horváth Ilona, 2. évf.

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁT imádkozunk.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: 23-án kedden 18.30-kor.

A nyári hittantáborokra az ELŐLEGET már be lehet fizetni Anikónál vagy a sekrestyében: 12.000 Ft.

HIRDETÉSEK 2023. május 14-21.

14-én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA. A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + Berze János és neje: + Bujdosó Amália

19-én PÉNTEK 18.00: Szentmise

20-án SZOMBAT 18.00: Szentmise + id. Csiszárik István

21-én VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELE FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL; + nagyszülők emlékére

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁT imádkozunk.

Pénteken 18.00: HISZÜNK gyűlés.

Az ELSŐÁLDOZÓK GYÓNTATÁSA szombaton 10 órakor kezdődik. Kezdés után kb. háromnegyed órával felnőttek számára is lesz gyónási lehetőség!

A budapesti SZENT RITA BÚCSÚba zarándoklatot szervezünk. Indulás 21-én vasárnap 9.00-kor Gyónról. Jelentkezni Gáspárné Gomola Arankánál lehet: 06 30 146 8620.

A nyári hittantáborokra az ELŐLEGET már be lehet fizetni Anikónál: 12.000 Ft.

HIRDETÉSEK 2023. május 7-14.

7-én VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise ANYÁK NAPJA + Várady György Ferenc; + Dúl Mária Katalin, 2. évf.; + cstk.

MISE UTÁN AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK MEGBESZÉLÉS!

11-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

12-én PÉNTEK 18.00: Gyászmise + Acsai Józsefné Mária

13-án SZOMBAT

17.00: Fatimai ájtatosság

18.00: Szentmise + Krisztina, élő és + htk.

14-én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA. A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + Berze János és neje: + Bujdosó Amália

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁT imádkozunk.

HIRDETÉSEK 2023. április 30 – május 7.

30-án VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hálából

5-én ELSŐPÉNTEK

17.15: Szentségimádás

18.00: Gyászmise

+ Bodrogközi Szilárdné Schwarcz Viktória, menye: + Bodrogközi Gáborné Kancsár Magdolna

6-án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7-én VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise ANYUKÁK MEGÁLDÁSA; + Várady György Ferenc; + Dúl Mária Katalin, 2. évf.; + cstk.

UTÁNA ELSŐÁLDOZÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK MEGBESZÉLÉS!

Május hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁT imádkozunk.

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.