Juhasz Marton bejegyzései

HIRDETÉSEK 2022. október 2-9.

2-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + édesapa, Hunyadi cs. + t.

11.00: Diákmise

6-án CSÜTÖRTÖK (!) 17.30: Igeliturgia

7-én ELSŐPÉNTEK RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE EMLÉKNAPJA

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise

8-án SZOMBAT MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOMBÚCSÚ

17.00: Szentmise KÖRMENETTEL; hálából, ház. évf.

9-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

9.30: Szentmise egyházközségünk élő és + jótevőiért

11.00: Diákmise

A szombat előesti szentmisék előtt fél órával GYÓNÁSI LEHETŐSÉG van!

RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk október hónapban az esti szertartások előtt fél órával!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: október 16-án vasárnap 17.00.

A TEMPLOM-TAKARÍTÓK KIRÁNDULÁSÁt október 22-én szombaton lesz Vácra.

Kérjük azokat a testvéreket, akik Mindenszentek ünnepén (nov. 1.) SÍRKÖVET kívánnak SZENTELTETNI, íratkozzanak fel a sekrestyében! A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

HIRDETÉSEK 2022. szeptember 25 – október 2.

25-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP. ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + id. Rácz József, neje: + Kalocsai Veronika, élő és + htk.

11.00: Diákmise

29-én CSÜTÖRTÖK SZENT MIHÁLY, A VÁCI EH.MEGYE VÉDŐSZENTJE FÜ.

(!) 17.30: Igeliturgia + Kerekes István, élő és + cstk.

30-án PÉNTEK SZENT JEROMOS ÁLDOZÓPAP, EH.TANÍTÓ EMLÉKN.

17.00: Szentmise

1-jén SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társ., és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

2-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + édesapa, Hunyadi cs. + t.

11.00: Diákmise

A szombat előesti szentmisék előtt fél órával GYÓNÁSI LEHETŐSÉG van!

RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk október hónapban az esti szertartások előtt fél órával!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK október 2-ig a sekrestyében!

Templomunk BÚCSÚI NAGYTAKARÍTÁSa: október 1. szombat 8.00. Férfi és női munkaerőt egyaránt szeretettel fogadunk!

Szintén október 1. szombaton 8.30-12.30 között: ELSŐÁLDOZÁSI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS lesz.

TEMPLOMBÚCSÚi szentmisénk: október 8-án szombaton 17.00-kor, körmenettel.

A TEMPLOM-TAKARÍTÓK KIRÁNDULÁSÁt egy héttel eltoltuk: október 22-én szombaton lesz Vácra.

Kérjük azokat a testvéreket, akik Mindenszentek ünnepén (nov. 1.) SÍRKÖVET kívánnak SZENTELTETNI, íratkozzanak fel a sekrestyében! A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

HIRDETÉSEK 2022. július 31 – augusztus 7.

31-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia Kazik cs. + t.

4-én CSÜTÖRTÖK VIANNEY SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

18.00: Igeliturgia

5-én ELSŐPÉNTEK

18.30: Szentségimádás

19.00: Gyászmise + Károlyi Imréné Molnár Teréz

6-án SZOMBAT 19.00: Igeliturgia Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Pásztor Győző atyáért

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

BUSZOS ZARÁNDOKLAT lesz A BODAJKI MÁRIA-KEGYHELYRE augusztus 13-án szombaton, részletek a belső hirdetőn, az útiköltség: 7000 Ft, melyet induláskor a buszon kell fizetni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Gáspárné Gomola Arankánál lehet!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Gogolák Miklós Bálint dabas-sári lakos, Gogolák Gábor és Gombár Éva fia, eljegyezte Boglár Bernadett dabas-sári lakost, Boglár János és Bálint Zsuzsanna leányát. Esküvőjük augusztus 20-án 17.30-kor lesz templomunkban. 1. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2022. július 24-31.

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

9.30: Szentmise, BÁBEL BALÁZS ÉRSEK mutatja be; + Juhász József, 25. évf.; + id. Bábel Balázsné Karlik Julianna, 5. évf,

30-án SZOMBAT 19.00: Igeliturgia hálából, ház. évf,; + János keresztapa

31-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia Kazik cs. + t.

Július 15-29 között PLÉBÁNOS ATYA SZABADSÁGON van.

Sürgős esetben, temetési ügyben Juhász Márton akolitust keressék:

06 30 625 1996; jumarton@gmail.com

Amennyiben nem venné fel a telefont, írjanak neki sms-t vagy e-mailt!

CSÜTÖRTÖKön és PÉNTEKen az igeliturgia és a szentmise ELMARADNAK!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

BUSZOS ZARÁNDOKLAT lesz A BODAJKI MÁRIA-KEGYHELYRE augusztus 13-án szombaton, részletek a belső hirdetőn, az útiköltség: 7000 Ft, melyet induláskor a buszon kell fizetni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Gáspárné Gomola Arankánál lehet!

HIRDETÉSEK 2022. július 17-24.

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia + Lázár Ferencné Irén

23-án SZOMBAT 19.00: Szentmise, BÁBEL BALÁZS ÉRSEK mutatja be, + Kancsár István

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

9.30: Szentmise, BÁBEL BALÁZS ÉRSEK mutatja be;

+ Juhász József, 25. évf.; + id. Bábel Balázsné Karlik Julianna, 5. évf,

Július 15-29 között PLÉBÁNOS ATYA SZABADSÁGON van.

Sürgős esetben, temetési ügyben Juhász Márton akolitust keressék:

06 30 625 1996; jumarton@gmail.com

Amennyiben nem venné fel a telefont, írjanak neki sms-t vagy e-mailt!

CSÜTÖRTÖKön és PÉNTEKen az igeliturgia és a szentmise ELMARADNAK!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

BUSZOS ZARÁNDOKLATi lehetőség A BODAJKI MÁRIA-KEGYHELYRE augusztus 13-án szombaton, részletek a belső hirdetőn, az útiköltség: 7000 Ft, melyet induláskor a buszon kell fizetni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Gáspárné Gomola Arankánál lehet!

HIRDETÉSEK 2022. július 10-17.

10-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Krejcsi László, élő és + htk.

13-án SZERDA 18.00: Fatimai ájtatosság

16-án SZOMBAT 19.00: Szentmise, BÁBEL BALÁZS ÉRSEK misézik; + Turcsányi Pál, élő és + cstk.

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia + Lázár Ferencné Irén

A 11-én hétfőn kezdődő táborra adományként elfogadunk gyümölcsöt, süteményt, üdítőt, ásványvizet, stb.

CSÜTÖRTÖKön és PÉNTEKen az igeliturgia, szentségimádás és szentmise ELMARADNAK!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.