2014. július hónap bejegyzései

HIRDETÉSEK 2014. július 27 – augusztus 3.

27-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

9.30: Szentmise a Kovács család élő és + tagjaiért

1-jén PÉNTEK 19.00: Gyászmise + Bukovszki Juliannáért

2-án SZOMBAT 19.00: Szentmise a Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

3-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Az ÚJ EMBER újság előfizetési díja a második félévre: 4800 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ennek befizetését mielőbb rendezzék a sekrestyében vagy Bábel Mártinál.

Augusztus 7-én, csütörtökön 18.00-kor KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉSt tartunk a plébánia közösségi termében.

HIRDETÉSEK 2014. július 20-27.

20-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Szentmise id. Rácz József évforduló

24-én CSÜTÖRTÖK 19.00: Igeliturgia

25-én PÉNTEK 19.00: Szentmise

26-án SZOMBAT 19.00: Szentmise

27-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Az ÚJ EMBER újság előfizetési díja a második félévre: 4800 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ennek befizetését mielőbb rendezzék a sekrestyében vagy Bábel Mártinál.

Barotai Imre atya gyászjelentése

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye és Családtagjai a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy

BAROTAI IMRE

váci tb. kanonok, c. esperes, penitenciárius, ny. plébános

életének 83., áldozópapságának 60. évében, 2014. július 17-én a Szent Útravalóval megerősítve,

a kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkévalóságba költözött Paptestvérünk lelki üdvéért 2014. július 25-én, pénteken a kalocsai Szent József (Zárda) templomban

délelőtt 10 órakor mutatunk be koncelebrált engesztelő szentmisét.

A szertartást követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és reményével a kalocsai temető

Papi Kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt Oltártestvérünk 1931. szeptember 22-én született Kispesten. Családjából hárman lettek papok. Vácott nyerte el a papszentelés kegyelmét 1955. június 19-én. Szentelését követően hitoktatóként szolgált Szabadszálláson, 1957-től Monoron, majd 1958-tól Nagykőrösön. 1963-ban betegszabadságra távozott. 1966-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor Dabas-Alsó Plébánia plébánosa lett. 1972-től tatárszentgyörgyi plébánosként folytatta szolgálatát, majd 1985-ben főpásztora kinevezte a Szolnok-Belvárosi Plébánia plébánosává. 1980-ban címzetes esperesi kitüntetést kapott, majd 1988-ban érdemeit tiszteteletbeli kanonoki címmel ismerték el. 1994-től gyömrői plébánosként szolgálta Isten népét. 1981-1985-ig örkényi kerületi esperesként, 1994-1995-ig nagykátai kerületi esperesként segítette főpásztorát és a Váci Egyházmegyét. 1995-ben nyugállományba vonult. 1995 és 1999 között aulai szolgálatot látott el Vácott. 2002-ben a kecskeméti Szent Erzsébet templom mb. igazgatójaként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén folytatta a lelkipásztorkodást, ahol hitoktatási felügyelői feladatokat is ellátott 2009-ig. 2008-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye penitenciáriusa lett. Ugyanebben az évben a kalocsai Papi Otthonba került. Itt élt haláláig. Idős kora ellenére különösen is érdeklődött a modern technika, a hírközlő eszközök iránt, amelyeket az evangelizáció szolgálatába állított. Nagyon sok ember számára küldte el a világegyház, a Főegyházmegye híreit és a főpásztor hittanóráit, prédikációit. A kalocsai Érseki Rezidencián és a kalocsai Főszékesegyházban folyó munkákat állandó gondoskodó figyelemmel kísérte. Végrendeletében írta: ha életem gyarlóságaival, tetteimmel bárkit megbotránkoztattam, kérem, bocsássanak meg. Imádkozzanak azért, hogy a végtelen irgalom kísérjen az Úr színe elé.

 

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit”

(Zsolt118, 17)

Kalocsa, 2014. július 18.

HIRDETÉSEK 2014. július 13-20.

13-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia

17-én CSÜTÖRTÖK 19.00: Igeliturgia

19-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Istvánért 10. évforduló

20-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Szentmise id. Rácz József évforduló

IRODAI ÓRÁK: a héten nem lesznek, sürgős esetben Windberg Csaba felsődabasi diakónus intézkedik.

Az ÚJ EMBER újság előfizetési díja a második félévre: 4800 Ft. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ennek befizetését mielőbb rendezzék a sekrestyében vagy Bábel Mártinál.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Janicsák Gábor dabasi lakos, Janicsák István és Vellai Edit fia eljegyezte Császár Brigitta dabasi lakost, Császár Sándor és Bukodi Csilla leányát. Esküvőjük július 19-én 17.00-kor lesz templomunkban. Hirdetve 3. alkalommal.

Elkészült az új parkoló burkolása

Örömmel tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy elkészült az egyházközség Szent István úti (a plébániával szemben) területére tervezett parkoló kialakítása, burkolása. A jövőben növények telepítését, a parkosítást is szeretnénk megvalósítani.

201407Dabas 125 201407Dabas 129 201407Dabas 094

 

HIRDETÉSEK 2014. július 6-13.

6-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

9.30: Szentmise Szabó Istvánért és + családtagjaiért

8-án KEDD 8.00: Szentmise

9-én SZERDA 8.00: Szentmise

10-én CSÜTÖRTÖK 8.00: Szentmise

11-én PÉNTEK 18.00: Szentmise

12-én SZOMBAT 19.00: Igeliturgia

13-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-18 óra között.

A HITTANTÁBORra, mely július 7-től 11-ig fog tartani, SÜTEMÉNYT, ÜDÍTŐT, GYÜMÖLCSÖT adományként elfogadunk.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Kovács Zsolt kakucsi lakos, Kovács Pál és Schulcz Éva fia eljegyezte Liska Edina dabasi lakost, Liska Gábor és Zalabai Erzsébet leányát. Esküvőjük július 12-én 16.00-kor lesz Kakucson, a római katolikus templomban. Hirdetve 3. alkalommal.

Janicsák Gábor dabasi lakos, Janicsák István és Vellai Edit fia eljegyezte Császár Brigitta dabasi lakost, Császár Sándor és Bukodi Csilla leányát. Esküvőjük július 19-én 17.00-kor lesz templomunkban. Hirdetve 2. alkalommal.