Aktuális kategória bejegyzései

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

88 éves korában elhunyt dr. Zlinszky János

Életének 88. évében, 2015. június 18-án elhunyt

+ Dr. Zlinszky János

professzor emeritus,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának első dékánja,

volt alkotmánybíró,

a magyar jogásztársadalom kiemelkedő alakja,

Dabas város díszpolgára.

Engesztelő gyászmisét mutat be érte dr. Bábel Balázs érsek atya

június 21-én vasárnap 11.30-kor a dabas-gyóni katolikus templomban.

Temetésének időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Az Úrnapi Körmenet képekben + köszönet-nyilvánítás

Ezúton is megköszönjük mindazok munkáját, akik Úrnapjára a templomot és környékét, valamint a 4 sátor-oltárt feldíszítették.

Idén már nagy körmenetben hordoztuk körbe az Oltáriszentséget, a 4 sátor-oltár gazdái lettek:

id. Jurácsik Mihály és családja

Horváth Jenő és családja

Rácz Erzsébet

Baloghné Erzsébet és Csernákné Erzsébet.

Úrnapja2015 DSCF5090 DSCF5091 DSCF5095 DSCF5105 DSCF5110 DSCF5114 DSCF5116 DSCF5120 DSCF5122 DSCF5131 DSCF5136 DSCF5139 DSCF5140 DSCF5141 DSCF5142 DSCF5145 DSCF5147 DSCF5152 DSCF5155 DSCF5156 DSCF5158 DSCF5159 DSCF5160 DSCF5161 DSCF5162 DSCF5163 DSCF5164 DSCF5165 DSCF5166 DSCF5167 DSCF5168 DSCF5169 DSCF5170 DSCF5171

Barotai Imre atya gyászjelentése

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye és Családtagjai a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy

BAROTAI IMRE

váci tb. kanonok, c. esperes, penitenciárius, ny. plébános

életének 83., áldozópapságának 60. évében, 2014. július 17-én a Szent Útravalóval megerősítve,

a kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkévalóságba költözött Paptestvérünk lelki üdvéért 2014. július 25-én, pénteken a kalocsai Szent József (Zárda) templomban

délelőtt 10 órakor mutatunk be koncelebrált engesztelő szentmisét.

A szertartást követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és reményével a kalocsai temető

Papi Kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt Oltártestvérünk 1931. szeptember 22-én született Kispesten. Családjából hárman lettek papok. Vácott nyerte el a papszentelés kegyelmét 1955. június 19-én. Szentelését követően hitoktatóként szolgált Szabadszálláson, 1957-től Monoron, majd 1958-tól Nagykőrösön. 1963-ban betegszabadságra távozott. 1966-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor Dabas-Alsó Plébánia plébánosa lett. 1972-től tatárszentgyörgyi plébánosként folytatta szolgálatát, majd 1985-ben főpásztora kinevezte a Szolnok-Belvárosi Plébánia plébánosává. 1980-ban címzetes esperesi kitüntetést kapott, majd 1988-ban érdemeit tiszteteletbeli kanonoki címmel ismerték el. 1994-től gyömrői plébánosként szolgálta Isten népét. 1981-1985-ig örkényi kerületi esperesként, 1994-1995-ig nagykátai kerületi esperesként segítette főpásztorát és a Váci Egyházmegyét. 1995-ben nyugállományba vonult. 1995 és 1999 között aulai szolgálatot látott el Vácott. 2002-ben a kecskeméti Szent Erzsébet templom mb. igazgatójaként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén folytatta a lelkipásztorkodást, ahol hitoktatási felügyelői feladatokat is ellátott 2009-ig. 2008-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye penitenciáriusa lett. Ugyanebben az évben a kalocsai Papi Otthonba került. Itt élt haláláig. Idős kora ellenére különösen is érdeklődött a modern technika, a hírközlő eszközök iránt, amelyeket az evangelizáció szolgálatába állított. Nagyon sok ember számára küldte el a világegyház, a Főegyházmegye híreit és a főpásztor hittanóráit, prédikációit. A kalocsai Érseki Rezidencián és a kalocsai Főszékesegyházban folyó munkákat állandó gondoskodó figyelemmel kísérte. Végrendeletében írta: ha életem gyarlóságaival, tetteimmel bárkit megbotránkoztattam, kérem, bocsássanak meg. Imádkozzanak azért, hogy a végtelen irgalom kísérjen az Úr színe elé.

 

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit”

(Zsolt118, 17)

Kalocsa, 2014. július 18.

Emléktábla

Templomunk előterébe felkerült az az emléktábla, amely a templomot napjainkig szolgáló lelkipásztorok neveit és szolgálati idejüket tartalmazza.

tábla

A márványt Kovács Márton, az Oszkár Kft. tulajdonosa ajándékozta az alsódabasi katolikus közösségnek; a betűszedés Szabó István, a vésés és festés pedig ifj. Jurácsik Mihály ajándéka