2024. március hónap bejegyzései

HIRDETÉSEK 2024. március 31 – április 7.

31-én HÚSVÉTVASÁRNAP ÓRAÁTÁLLÍTÁS HAJNALBAN 2.00-RŐL 3.00-RA!

9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁSSAL, egyházközségünk élő és + jótevőiért

1-jén HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia + Zatureczki János, + cstk.

5én ELSŐPÉNTEK

17.30: Szentségimádás

18.00: Szentmise

6án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.

HIRDETÉSEK 2024. március 24 – április 1.

24-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Váradi György Ferenc, Dúl Mária Katalin, élő és + cstk.

29én NAGYPÉNTEK

17.30: Keresztúti ájtatosság

18.00: Az Úr szenvedésének ünneplése

30-án NAGYSZOMBAT (!) 17.00: Szentmise KÖRMENETTEL, + Kerekes István, élő és + cstk.

31-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁSSAL, egyházközségünk élő és + jótevőiért

1-jén HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia + Zatureczki János, + cstk.

Nagypéntek szigorú böjti nap! 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor ehetünk, és egyszer lakhatunk jól, 14 éves kor felett húst nem ehetünk!

A nagyheti MINISTRÁNS-PRÓBÁK:

nagycsütörtökön 16.00-kor a nagypénteki szertartást próbáljuk,

és nagyszombaton 16.00-kor az aznapit.

Kérjük a pontos megjelenést!

Nagyheti és húsvéti szertartás-időpontok:

Nagycsütörtök: 18.00 Gyón; 20.00 Felsődabas.

Nagypéntek: 15.00 Gyón keresztút, majd „csonka mise”; 16.00 Felsődabas.

Nagyszombat: 19.00 Gyón; 21.00 Felsődabas.

Húsvétvasárnap a szokásos vasárnapi miserend.

A felsődabasi nagyheti szertartásokat Bese Gergő atya fogja végezni.

Nyári gyerektáborokról információk a belső hirdetőn!