hirdetések kategória bejegyzései

HIRDETÉSEK 2019. február 17-24.

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

9.30: Szentmise Bálint Gábor, lánya Zsuzsanna, élő és + családtagokért

21-én CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

22-én PÉNTEK SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSÁNAK ÜNN.

17.00: Gyászmise + Gizelláért

23-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Istvánért, élő és + hozzátartozókért

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP Gyűjtés a katolikus iskolák javára.

9.30: Szentmise Prigyeni Katalinért

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

HIRDETÉSEK 2019. február 10-17.

10-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Pazsitka István, neje Sík Erzsébet, Balázs Ferenc, neje Sáfár Julianna évf., élő és + családtagokért

15.00: Lourdes-i kilenced

11-én HÉTFŐ 17.00: Lourdes-i kilenced

13-án SZERDA 17.00: Fatimai ájtatosság

14-én CSÜTÖRTÖK SZENT CIRILL ÉS METÓD, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZ. Ü.

17.00: Igeliturgia

15-én PÉNTEK

17.00: Szentmise + Baji Józsefné Ilonáért, 2. évf.

17.30: Szentségimádás iskolája

16-án SZOMBAT

14.00: Gyermekek farsangja a közösségi teremben

17.00: Diákmise Bálint és Kocsó család élő és + tagjaiért

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

9.30: Szentmise Bálint Gábor, lánya Zsuzsanna, élő és + családtagokért

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

HIRDETÉSEK 2019. február 3-10.

3-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

9.30: Szentmise BALÁZS-ÁLDÁSSAL

16.00: Lourdes-i kilenced

7-én CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

8-án PÉNTEK

17.00: Gyászmise + Nagy Jánosné Mráz Terézért

18.30: HISZÜNK gyűlés

9-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Tillinger Zoltán, 1. évf., élő és + hozzátartozókért

10-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Pazsitka István, neje Sík Erzsébet, Balázs Ferenc, neje Sáfár Julianna évf., élő és + családtagokért

15.00: Lourdes-i kilenced

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

LOURDES-I KILENCEDet végzünk 3-a vasárnaptól 11-e hétfőig, hétköznapokon 17.00 órai kezdéssel, vagy az igeliturgia/szentmise után.

HIRDETÉSEK 2019. január 27 – február 3.

27-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

9.30: Szentmise Szabados József, 8. évf., élő és + hozzátartozókért

31-én CSÜTÖRTÖK BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

17.00: Igeliturgia, melyben imádkozunk egy jó édesapáért

1-jén ELSŐPÉNTEK

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise élő édesanyáért, szül.n. megeml.

17.30: Szentségimádás iskolája

18.30: HISZÜNK gyűlés

2-án SZOMBAT 17.00: Szentmise GYERTYASZENTELÉSSEL, a Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

3-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

9.30: Szentmise BALÁZS-ÁLDÁSSAL

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 óra között.

Az idén ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA lesz a FELSŐDABASi templomban január 27-én vasárnap 11 órai szentmise keretében.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

88 éves korában elhunyt dr. Zlinszky János

Életének 88. évében, 2015. június 18-án elhunyt

+ Dr. Zlinszky János

professzor emeritus,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának első dékánja,

volt alkotmánybíró,

a magyar jogásztársadalom kiemelkedő alakja,

Dabas város díszpolgára.

Engesztelő gyászmisét mutat be érte dr. Bábel Balázs érsek atya

június 21-én vasárnap 11.30-kor a dabas-gyóni katolikus templomban.

Temetésének időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Barotai Imre atya gyászjelentése

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye és Családtagjai a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy

BAROTAI IMRE

váci tb. kanonok, c. esperes, penitenciárius, ny. plébános

életének 83., áldozópapságának 60. évében, 2014. július 17-én a Szent Útravalóval megerősítve,

a kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkévalóságba költözött Paptestvérünk lelki üdvéért 2014. július 25-én, pénteken a kalocsai Szent József (Zárda) templomban

délelőtt 10 órakor mutatunk be koncelebrált engesztelő szentmisét.

A szertartást követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és reményével a kalocsai temető

Papi Kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt Oltártestvérünk 1931. szeptember 22-én született Kispesten. Családjából hárman lettek papok. Vácott nyerte el a papszentelés kegyelmét 1955. június 19-én. Szentelését követően hitoktatóként szolgált Szabadszálláson, 1957-től Monoron, majd 1958-tól Nagykőrösön. 1963-ban betegszabadságra távozott. 1966-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor Dabas-Alsó Plébánia plébánosa lett. 1972-től tatárszentgyörgyi plébánosként folytatta szolgálatát, majd 1985-ben főpásztora kinevezte a Szolnok-Belvárosi Plébánia plébánosává. 1980-ban címzetes esperesi kitüntetést kapott, majd 1988-ban érdemeit tiszteteletbeli kanonoki címmel ismerték el. 1994-től gyömrői plébánosként szolgálta Isten népét. 1981-1985-ig örkényi kerületi esperesként, 1994-1995-ig nagykátai kerületi esperesként segítette főpásztorát és a Váci Egyházmegyét. 1995-ben nyugállományba vonult. 1995 és 1999 között aulai szolgálatot látott el Vácott. 2002-ben a kecskeméti Szent Erzsébet templom mb. igazgatójaként a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén folytatta a lelkipásztorkodást, ahol hitoktatási felügyelői feladatokat is ellátott 2009-ig. 2008-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye penitenciáriusa lett. Ugyanebben az évben a kalocsai Papi Otthonba került. Itt élt haláláig. Idős kora ellenére különösen is érdeklődött a modern technika, a hírközlő eszközök iránt, amelyeket az evangelizáció szolgálatába állított. Nagyon sok ember számára küldte el a világegyház, a Főegyházmegye híreit és a főpásztor hittanóráit, prédikációit. A kalocsai Érseki Rezidencián és a kalocsai Főszékesegyházban folyó munkákat állandó gondoskodó figyelemmel kísérte. Végrendeletében írta: ha életem gyarlóságaival, tetteimmel bárkit megbotránkoztattam, kérem, bocsássanak meg. Imádkozzanak azért, hogy a végtelen irgalom kísérjen az Úr színe elé.

 

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit”

(Zsolt118, 17)

Kalocsa, 2014. július 18.