FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból
három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek,
közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben
történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.
Az elnevezése Ima-Katekézis.
Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és
Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.
A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt
tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel
egészülhetnek ki.
Témák 2023-2026:

 1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
 2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
 3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió
  Egyházközségünkben az első Ima-Katekézis alkalom
 4. május 2. napján csütörtökön 18.00 órakor
  kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében
  melynek témája:
  Megtérés.
  Program:
 • Bevezető imádság
 • Marton Zsolt püspök katekézise (2Pét 1,3-11 alapján)
 • Tanúságtétel megtekintése
 • Szentségimádás
  Minden plébániai közösségnek egy küldöttet kellett delegálni, aki kézben tartja,
  megszervezi az Ima-Katekézis alkalmakat és képviseli az egyházközséget az
  egyházmegyei küldött találkozón. Az Alsó-Dabasi Egyházközséget plébános atya
  megbízásából Tibay László képviseli.
  A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre
  kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk
  lelki megújulásáért.