HIRDETÉSEK 2021. október 24 – november 1.

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

28-án CSÜTÖRTÖK SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK Ü.

(!) 17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

29-én PÉNTEK 17.00: Szentmise + Vancskó Pál,+Vancskó Pálné és + htk.

30-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + István, élő és + htk.

31-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + nagyszülők

11.00: Diákmise

1-jén HÉTFŐ MINDENSZENTEK KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise

15.00: A DABASI TEMETŐ FŐ-KERESZTJÉNÉL: Mindenszentek litániája, utána SÍRKŐSZENTELÉS

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Október hónapban az esti szertartások és a vasárnapi 9.30-as szentmise előtt fél órával RÓZSAFÜZÉR imádságot végzünk.

Kérjük azokat a testvéreket, akik idén Mindenszentek ünnepén SÍRKÖVET kívánnak SZENTELTETNI, íratkozzanak fel a sekrestyében! A sírkőszentelés díja 3000 Ft. Sírkőszentelés november 1-jén DABASON: 15.00; SÁRIBAN: 16.00.

TAVALYI ÉS IDEI JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz november 21-én, Krisztus Király vasárnapján! Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat, azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

HIRDETÉSEK 2021. október 17-24.

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP. MISSZIÓK JAVÁRA GYŰJTÉS!

9.30: Szentmise Covid járványban + dabasi hívek lelkiüdvéért

21-én CSÜTÖRTÖK (!) 17.30: Igeliturgia

22-én PÉNTEK 17.00: Szentmise

23-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + édesapa és + cstk.

24-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Október hónapban az esti szertartások és a vasárnapi 9.30-as szentmise előtt fél órával RÓZSAFÜZÉR imádságot végzünk.

Kérjük azokat a testvéreket, akik idén Mindenszentek ünnepén SÍRKÖVET kívánnak SZENTELTETNI, íratkozzanak fel a sekrestyében! A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

TAVALYI ÉS IDEI JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz november 21-én, Krisztus Király vasárnapján! Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

Megérkezett 2022. évi naptárunk, lehet ÍRATNI SZENTMISE-SZÁNDÉKOKAT a jövő évre is!

HIRDETÉSEK 2021. október 10-17.

10-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

9.30: Búcsúi szentmise templomunk jótevőiért

A diákmise elmarad!

13-án SZERDA (!) 17.00: Fatimai ájtatosság

14-én CSÜTÖRTÖK

(!) 17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

15-én PÉNTEK AVILAI NAGY SZENT TERÉZ SZŰZ, EGYHÁZTAN. E.N.

(!) 17.00: Szentmise + Bozsik Sándor, neje + Gula Teréz, fiuk + János

16-án SZOMBAT (!) 17.00: Diákmise + Ilona, élő és + htk.

17-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP. MISSZIÓK JAVÁRA GYŰJTÉS!

9.30: Szentmise Covid járványban + dabasi hívek lelkiüdvéért

Az esti szertartások már a télen megszokott időben kezdődnek!

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Október hónapban az esti szertartások és a vasárnapi 9.30-as szentmise előtt fél órával RÓZSAFÜZÉR imádságot végzünk.

ELSŐÁLDOZÓKNAK ELŐKÉSZÍTŐ foglalkozás lesz október 14-én csütörtökön 16.30-kor a közösségi teremben.

HIRDETÉSEK 2021. október 3-10.

3-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise CSALÁDOK MISÉJE, előtte fél órával GYÓNTATÁS

7-én CSÜTÖRTÖK RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJÉNEK EMLÉKNAPJA

(!) 18.00: Igeliturgia

8-án PÉNTEK SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA FŐÜNNEP

19.00: Szentmise

9-én SZOMBAT 19.00: Szentmise hálából, házassági évf. alk.

10-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

9.30: Búcsúi szentmise templomunk jótevőiért

A diákmise elmarad!

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Október hónapban az esti szertartások és a vasárnapi 9.30-as szentmise előtt fél órával RÓZSAFÜZÉR imádságot végzünk.

ELSŐÁLDOZÓKNAK ELŐKÉSZÍTŐ foglalkozás lesz október 14-én csütörtökön 16.30-kor a közösségi teremben.

Járványügyi rendelkezések 2021. július 4-től

1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.

2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 4. Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 5. Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 6. Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 7. Elsőáldozás tartható.
 8. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 9. A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 10. betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 11. szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 12. Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
 13. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Vác, 2021. május 7.                                                                        ✠ Marton Zsolt váci püspök

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!