HIRDETÉSEK 2023. december 10-17.

10-én VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise JÖN SZENT MIKLÓS! + Jakab Ferenc és fia: + László

13-án SZERDA 16.00: Fatimai ájtatosság

14-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

„LELKIGYAKORLAT HELYETT”

15-én PÉNTEK

(!) 6.00: „Rorate” hajnali mise

15.00: Szállást keres a Szent Család ima

16-án SZOMBAT 18.00: Szentmise Majeczki cs. élő és + t.

17-én VASÁRNAP ADVENT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Szabados Lénárd, évf.

MISE UTÁN AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK MEGBESZÉLÉS!

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG van a szentmisék előtt fél órával! Igeliturgiák előtt nincs gyóntatás.

TARTÓS ÉLELMISZERT GYŰJTÜNK idén Adventben is rászoruló családoknak. Az adományok leadhatók a sekrestyében vagy a plébánián december 12-éig!

ADVENTI HANGVERSENYt adnak elő a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai 15-én pénteken 18.00-kor a gyóni katolikus templomban!

 „UTCAI BETLEHEMES”-t rendeznek a hittanosok 20-án szerdán 17.00-tól Dabas városban! Kérjük azokat a családokat, akik szívesen fogadják a betlehemező gyerekeket házuk előtt, jelentkezzenek a sekrestyében név, lakcím, telefonszám megadásával!

A templomi KARÁCSONYFÁK befaragása és beállítása 23-án szombaton 8.00-kor kezdődik. A díszítéshez női és férfi munkaerőt egyaránt szeretettel fogadunk!

Kérjük azokat a testvéreket, akik jövőre is szeretnék az ÚJ EMBER vagy ADOREMUS újságot előfizetni, jelentkezzenek a sekrestyében! Aki le akarja mondani, az is szóljon 10-e vasárnapig! Fizetni csak januárban kell!

Idei EGYHÁZI ADÓ rendezése…

HIRDETÉSEK 2023. december 3-10.

3-án VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + édesanya: Sponga Illésné születésének 100., halálának 19. évf., férje, fiuk, vejük, nagyszülők

8-án PÉNTEK (!) 6.00: „Rorate” hajnali mise

9-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + Erzsébet

10-én VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise JÖN SZENT MIKLÓS! + Jakab Ferenc és fia: + László

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG van a szentmisék előtt fél órával! Igeliturgiák előtt nincs gyóntatás.

ADVENTI IFJÚSÁGI EST lesz pénteken 18.00-kor a közösségi teremben!

TARTÓS ÉLELMISZERT GYŰJTÜNK idén Adventben is rászoruló családoknak. Az adományok leadhatók a sekrestyében vagy a plébánián december 12-éig!

Kérjük azokat a testvéreket, akik jövőre is szeretnék az ÚJ EMBER vagy ADOREMUS újságot előfizetni, jelentkezzenek a sekrestyében! Fizetni csak januárban kell!

Kérjük, hogy aki idén még nem rendezte EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁSÁT (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), az tegye meg a sekrestyében vagy irodaidőben a plébánián!

HIRDETÉSEK 2023. november 26 – december 3.

26-án VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Romhányi cs. + t.

15.00: Szentségimádás

1-jén ELSŐPÉNTEK

17.30: Szentségimádás

18.00: Szentmise Kis és Horváth cs. élő és + t.

2-án SZOMBAT (!) 17.00: Diákmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

3-án VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + édesanya: Sponga Illésné születésének 100., halálának 19. évf., férje, fiuk, vejük, nagyszülők

Szombat 14.00: GYERMEK-DÉLUTÁN lesz, adventi koszorú készítéssel. Adományként elfogadunk süteményt, üdítőt!

Kérjük azokat a testvéreket, akik jövőre is szeretnék az ÚJ EMBER vagy ADOREMUS újságot előfizetni, jelentkezzenek a sekrestyében! Fizetni csak januárban kell!

Kérjük, hogy aki idén még nem rendezte EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁSÁT (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), az tegye meg a sekrestyében vagy irodaidőben a plébánián!

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!