HIRDETÉSEK 2023. január 29 – február 5.

29-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Szabados József, évf.

3-án ELSŐPÉNTEK 17.00: Szentmise BALÁZS-ÁLDÁSSAL, élő cstk.

4-én SZOMBAT 17.00: Szentmise BALÁZS-ÁLDÁSSAL, Rózsafüzér Társulat és Jézus Szíve Család élő és + t.

5-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

9.30: Diákmise GYERTYASZENTELÉSSEL ÉS BALÁZS-ÁLDÁSSAL; + Egerszegi András, 3. évf.; testvére: + Zoltán, sógora: + Iszák József, + Egerszegi nagyszülők

ÚJ EMBER újság 2023-as előfizetési díja 17.000 Ft. Az ADOREMUSé 14.300 Ft.

LOURDES-I KILENCEDet végzünk templomunkban február 3-tól 11-ig minden nap az esti szentmise előtt 1 órával, vasárnap 15.00-kor; ha nincs esti szentmise, akkor 17.00-tól.

Köszönjük mindazok munkáját, akik szombat délelőtt a karácsonyi díszítést eltakarították!

HIRDETÉSEK 2023. január 22-29.

22-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 3., ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kleineizel Istvánné, 1. évf.; élő és + cstk.

27-én PÉNTEK 17.00: Szentmise + Antalok és + Pálok

28-án SZOMBAT 17.00: Érseki szentmise Dabas városért

29-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Szabados József, évf.

ÚJ EMBER újság 2023-as előfizetési díja 17.000 Ft. Az ADOREMUSé 14.300 Ft.

A templomi KARÁCSONYFÁK ÉS BETLEHEM LESZEDÉSE 28-án szombaton 8.00-kor kezdődik.

FELHÍVJUK A KEDVES TESTVÉREK FIGYELMÉT, hogy

csak az járulhat szentáldozáshoz, aki

  • volt már elsőáldozó,
  • kegyelmi állapotban van, vagyis legutóbbi gyónása óta nem követett el halálos bűnt,
  • ha házas ember, akkor szentségi házasságot kötött.

Elvált és újraházasodott ember nem részesülhet szentségekben, tehát nem gyónhat és nem áldozhat. Ha az illető egyházi jogi úton rendezte előző házassága érvénytelenítését, akkor járulhat ismét szentségekhez.

HIRDETÉSEK 2023. január 15-22.

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balog Benedek, + testvérek: Teréz Gábor, Veronika, élő htk.; utána ELSŐÁLDOZÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK MEGBESZÉLÉS!

20-án PÉNTEK 17.00: Szentmise élő édesanya, Nagy és Vida cs. élő és + t.

21-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Teréz, élő és + htk.

22-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Kleineisel Istvánné, 1. évf.; élő és + cstk.

ÚJ EMBER újság 2023-as előfizetési díja 17.000 Ft. Az ADOREMUSé 14.300 Ft.

15-én vasárnap 17.00: ökumenikus BÉKE-IMA a gyóni evangélikus templomban.

Az EGYHÁZI ADÓ befizetése ÁTUTALÁSSAL IS lehetséges, erre a számlaszámra: ALSÓDABASI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG 11784009-22241597. A közlemény rovatba a BEFIZETŐ nevét és a lakcímét kell beírni.

HIRDETÉSEK 2023. január 8-15.

8-án VASÁRNAP

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE

9.30: Diákmise VÍZSZENTELÉSSEL, + Szikora László

12-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

13-án PÉNTEK

16.00: Fatimai ájtatosság

17.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

14-én SZOMBAT 17.00: Igeliturgia, m. i. + Kucsák Ferenc, élő és + htk.

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balog Benedek, + testvérek: Teréz, Gábor, Veronika, élő htk.;

UTÁNA ELSŐÁLDOZÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK MEGBESZÉLÉS!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a MISESZÁNDÉKOK KIFIZETÉSét mindig azután a mise után intézzék, amelyre a szándékot írták!

ÚJ EMBER újság 2023-as előfizetési díja 17.000 Ft. Az ADOREMUSé 14.300 Ft.

15-én vasárnap 17.00: ökumenikus BÉKE-IMA a gyóni evangélikus templomban.

HIRDETÉSEK 2023. január 1-8.

1-jén VASÁRNAP ÚJÉV, MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise + Szmrek László, szül.n. megeml., élő és + cstk.

6-án ELSŐPÉNTEK VÍZKERESZT KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise egy súlyos betegért

7-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Piroska, élő és + htk.

8-án VASÁRNAP URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE

9.30: Diákmise VÍZSZENTELÉSSEL, + Szikora László

Tibor atya misézik:

1-jén    8.00: Felsődabas           9.30: Alsódabas             11.00: Gyón

Kérjük azokat a testvéreket, akik Vízkereszt hétvégéjén HÁZSZENTELÉST kérnek, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián név, lakcím, telefonszám megadásával!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a MISESZÁNDÉKOK KIFIZETÉSét mindig azután a mise után intézzék, amelyre a szándékot írták!

HIRDETÉSEK 2022. december 25 – 2023. január 1.

24-én SZOMBAT 24.00: Éjféli mise BENVIN SEBASTIAN MADASSERY atya mutatja be, a hívekért

25-én VASÁRNAP KARÁCSONY FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise SEBASTIAN atya mutatja be, élő gyermekek és élő nagyszülő, születésn. megeml., a ministránsok jutalmazása, utána gyerekek pásztorjátéka

26-án HÉTFŐ 9.30: Szentmise + Keindl József, élő és + cstk.

30-án PÉNTEK 17.00: Szentmise Szállást Keres a Szt. Cs. imádkozóiért, egyházközségünk családjaiért

31-én SZOMBAT 17.00: Év végi hálaadó szentmise hálából

1-jén VASÁRNAP ÚJÉV, MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise + Szmrek László, szül.n. megeml., élő és + cstk.

Tibor atya misézik:

31-én   16.00: Felsődabas         17.00: Alsódabas           18.00: Gyón

1-jén    8.00: Felsődabas           9.30: Alsódabas             11.00: Gyón

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.