HIRDETÉSEK 2022. január 23-30.

23-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP, ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Buzás Sándorné, 6. évf.; ELSŐÁLDOZÓK ÉS SZÜLEIK erre a misére jöjjenek!

A diákmise elmarad!

27-én CSÜTÖRTÖK

(!) 17.30: Igeliturgia élő édesanyáért, szül.n. megeml.

18.00: Szentségimádás

28-án PÉNTEK AQUINÓI SZENT TAMÁS EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKN.

17.00: Szentmise

29-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Szabados József, évf., élő és + htk.

30-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Bálint Balázs, 20. évf.

11.00: Diákmise hálából születésnapra

Január 25-én kedden 18.00 órától filmvetítéssel egybekötött előadást tart Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Az előadás templomunkban lesz, időtartama 1 óra.

29-én szombat 8.00-tól LESZEDJÜK A KARÁCSONYFÁKAT, férfi és női munkaerőt egyaránt szeretettel várunk!

Ezen a napon az IFI-DÉLUTÁN ELMARAD!

HIRDETÉSEK 2022. január 16-23.

IMANYOLCAD A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

16-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balog Benedek, élő és + htk.

11.00: Diákmise

20-án CSÜTÖRTÖK (!) 17.30: Igeliturgia

21-én PÉNTEK SZENT ÁGNES SZŰZ ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

17.00: Szentmise + Pálok és Antalok

18.00: HISZÜNK gyűlés

22-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Teréz, élő és + htk.

23-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP, ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Buzás Sándorné, 6. évf.; ELSŐÁLDOZÓK ÉS SZÜLEIK erre a misére jöjjenek!

A diákmise elmarad!

A járványhelyzet miatt az ÖKUMENIKUS IMAHÉTen mindenki otthon imádkozzon a keresztények egységéért!

Január 25-én kedden 18.00 órától filmvetítéssel egybekötött előadást tart Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Az előadás templomunkban lesz, időtartama 1 óra.

Január 29-én szombat 13.30: IFI DÉLUTÁN, 6. osztálytól

HIRDETÉSEK 2022. január 9-16.

9-én VASÁRNAP URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE

9.30: Szentmise + Iszák János, élő és + cstk.

11.00: Diákmise

13-án CSÜTÖRTÖK

16.30: Fatimai ájtatosság

17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

14-én PÉNTEK 17.00: Szentmise

15-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + tanárnő, + osztálytársak

16-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balog Benedek, élő és + htk.

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

HIRDETÉSEK 2022. január 2-9.

2-án VASÁRNAP KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA

9.30: Érseki szentmise a Szállást Keres a Szt. Család imádkozóiért

11.00: Diákmise

6-án CSÜTÖRTÖK VÍZKERESZT KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

17.00: Szentmise + Áronért

7-én ELSŐPÉNTEK

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise + Kosztolányi András, neje + Erzsébet, + nagyszülők, élő és + htk.

8-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + nagymamáért

9-én VASÁRNAP URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE

9.30: Szentmise + Iszák János, élő és + cstk.

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

HIRDETÉSEK 2021. december 26 – 2022. január 2.

26-án VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Hatvani és Horváth cs. élő és + t.

A diákmise elmarad!

28-án KEDD APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK ÜNNEPE

17.00: Gyászmise + Szabó Miklósné Garajszki Ágnes

31-én PÉNTEK 17.00: Év végi hálaadó mise + Szabados István, felesége: + Sziráki Margit, élő és + cstk.

1-jén SZOMBAT ÚJÉV KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

9.30: Igeliturgia

17.00: Újévi szentmise + Szmrek László, szül.n. megeml., élő és + htk.

2-án VASÁRNAP KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA

9.30: Érseki szentmise (Bábel Balázs mutatja be) a Szállást Keres a Szt. Család imádkozóiért

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Mivel ÚJÉV parancsolt ünnepe szombatra esik, ezért a szentmisén vagy igeliturgián való részvétel 1-jén szombaton is és 2-án vasárnap is kötelező!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 2021. NOVEMBER 1-JÉTŐL

A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel Marton Zsolt püspök a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el.

A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata kötelező.

Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe lehetséges.

A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.

Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége.

A szenteltvíztartókat ürítsük ki.

Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.

Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására és a kézfertőtlenítésre.

Vigyázzunk egymásra!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 4. Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 5. Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 6. Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 7. Elsőáldozás tartható.
 8. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 9. A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 10. betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 11. szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 12. Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
 13. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Vác, 2021. május 7.                                                                        ✠ Marton Zsolt váci püspök

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.