HIRDETÉSEK 2021. június 13-20.

13-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balog Benedek, Balog és Bozsik család élő és + tagjaiért

11.00: Diákmise ELSŐÁLDOZÁSSAL

15.00: Fatimai ájtatosság

17-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Igeliturgia, melyben imádkozunk + édesapáért, születésn. megeml.

18-án PÉNTEK 19.00: Gyászmise + Szarvas Sándor

19-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + János, élő és + hozzátartozókért

20-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

9.30: Szentmise AFRÉKA TANÚSÁGTÉTELE

A diákmise elmarad!

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján: 06 30 490 1374.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉSt tartunk 13-án vasárnap 18.00-kor a közösségi teremben.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021 második félévére: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy június 20-ig fizessék be a sekrestyében!

Dr. FODOR RÉKA 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

A TANÚSÁGTÉTELt június 20-án vasárnap a 8.00 órakor kezdődő felsődabasi szentmisén, valamint a 9.30 kor kezdődő alsódabasi szentmise alkalmával fogja megtenni.

Június 27-én vasárnap 11.00: HITTANOS TANÉVZÁRÓ SZENTMISE, CSALÁDOK MISÉJE. A gyerekek hozzanak egy szál virágot (nem kell bolti, mezei is jó)!

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók:

NAPKÖZIS TÁBOR: június. 28 – július 3. (hétfőtől szombatig); zöldség-, gyümölcs-, sütemény-adományt elfogadunk!

IFI TÁBOR: július 26-30. (hétfőtől péntekig)

Bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. június 6-13.

6-án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise + Balogh Péterné Kosztolányi Erzsébet

11.00: Diákmise

10-én CSÜTÖRTÖK

18.00: Igeliturgia

18.30: Szentségimádás

11-én PÉNTEK JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK FŐÜNNEPE

19.00: Szentmise + édesanya, élő és + hozzátartozókért

12-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Surman Antalné, élő és + családtagok

13-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise ELSŐÁLDOZÁSSAL

15.00: Fatimai ájtatosság

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján: 06 30 490 1374.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉSt tartunk 13-án vasárnap 18.00-kor a közösségi teremben.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021 második félévére: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy június 20-ig fizessék be a sekrestyében!

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

A hétvégén dr. Fodor Réka (Afréka) az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány vezetője nem tud Dabasra látogatni, mert több olyan repülőjáratot töröltek, amelyekkel hazautazott volna, hogy missziós tevékenységéről tanúságot tegyen a két vasárnapi szentmise alkalmával. Ráadásul tegnap a malária tünetei is mutatkoztak nála, így meg kell várnia, amíg meggyógyul.

A tanúságtételt embermentő, missziós orvosi tevékenységéről emiatt június 20-án vasárnap a 8.00 órakor kezdődő felsődabasi szentmisén, valamint a 9.30 kor kezdődő alsódabasi szentmise alkalmával fogja megtenni.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók:

NAPKÖZIS TÁBOR: június. 28 – július 3. (hétfőtől szombatig)

IFI TÁBOR: július 26-30. (hétfőtől péntekig)

Bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. május 30 – június 6.

30-án VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

(!) 8.00: Szentmise hálából

A diákmise elmarad!

3-án CSÜTÖRTÖK LWANGA SZENT KÁROLY ÉS TÁRSAI, VÉRTANÚK E.N.

18.00: Igeliturgia

4-én ELSŐPÉNTEK

18.30: Szentségimádás

19.00: Gyászmise + Oláh Istvánné Margit

5-én SZOMBAT

18.00: Rózsafüzér, szentségimádás

19.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

6-án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise + Balogh Péterné Kosztolányi Erzsébet

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

FELSŐDABASI BÚCSÚ: 30-án vasárnap 10.00.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók:

NAPKÖZIS TÁBOR: június. 28 – július 3. (hétfőtől szombatig)

IFI TÁBOR: július 26-30. (hétfőtől péntekig)

Bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. május 23-30.

23-án PÜNKÖSDVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Vörös Ferencné, 1. évf.

11.00: Diákmise GITÁROS ÉNEKEKKEL + Helik Pál, 30. évf., neje + Julianna, 6. évf.

24-én PÜNKÖSDHÉTFŐ

15.00: A FELSŐDABASI SZŐLŐHEGYI KÁPOLNÁNÁL Szentmise

27-én CSÜTÖRTÖK A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP ÜNN.

18.00: Igeliturgia, melyben imádkozunk élő édesapáért és élő gyermekért, szül. napi megeml.

18.30: Szentségimádás

28-án PÉNTEK 19.00: Gyászmise + Illés Istvánért

29-én SZOMBAT 19.00: Szentmise

30-án VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

(!) 8.00: Szentmise hálából

A diákmise elmarad!

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók:

NAPKÖZIS TÁBOR: június. 28 – július 3. (hétfőtől szombatig)

IFI TÁBOR: július 26-30. (hétfőtől péntekig)

Bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. május 16-24.

16-án VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELÉNEK FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise hálából Gizelláért és Gyuláért

11.00: Diákmise CSALÁDOK MISÉJE

20-án CSÜTÖRTÖK 18.00: Igeliturgia

21-én PÉNTEK 19.00: Gyászmise + Kaldenekker Antal

22-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Turcsányi János, élő és + családtagok

23-án PÜNKÖSDVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Vörös Ferencné, 1. évf.

11.00: Diákmise GITÁROS ÉNEKEKKEL + Helik Pál, 30. évf., neje + Julianna, 6. évf.

24-én PÜNKÖSDHÉTFŐ

15.00: A FELSŐDABASI SZŐLŐHEGYI KÁPOLNÁNÁL Szentmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók, bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 4. Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 5. Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 6. Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 7. Elsőáldozás tartható.
 8. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 9. A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 10. betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 11. szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 12. Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
 13. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Vác, 2021. május 7.                                                                        ✠ Marton Zsolt váci püspök

Online katolikus misék

Kedves Testvérek,

a Dabas Tv youtube-csatornáján vasárnaponként dabasi szentmise tekinthető meg, ezen a linken elérhető:

https://www.youtube.com/user/2370DabasTV

A Kalocsa Belvárosi Plébánia youtube-ján pedig vasárnaponként 10 órakor ÉLŐ MISEKÖZVETÍTÉS látható:

https://www.youtube.com/channel/UCs2u1USrDFU2cpxGR3YLQJg

A világegyház és a Magyar Katolikus Egyház eseményeiről tájékozódhatunk a következő oldalakról:

https://www.magyarkurir.hu/

https://ujember.hu/

(Az Új Ember újság és Adoremus kisfüzet ONLINE OLVASHATÓ!)

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.