HIRDETÉSEK 2024. július 21-28.

21én VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Lázár Ferencné Irén

25-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

26-án PÉNTEK 18.00: Szentmise élő édesanyák, Nagy és Vida cs. élő és + t.

27-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából, ház. évf.; + János keresztapa

28án VASÁRNAP ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

A 29-én kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

HIRDETÉSEK 2024. július 14-21.

14én VASÁRNAP ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Krejcsi László, évf.; élő és + htk.

20-án SZOMBAT 18.00: Szentmise + Turcsányi Pál, élő és + cstk.

21én VASÁRNAP ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Lázár Ferencné Irén

Tibor atya július 1-től 19-ig SZABADSÁGon van, így a plébániai ügyintézés, iroda szünetel. Kizárólag temetési ügyben Juhász Márton akolitus elérhető: 30/625 1996.

A hétfőn kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

KÖSZÖNJÜK a kedves Testvérek múlt heti segítségét! Az asszonyok „oroszlánrészt vállaltak” a plébánia takarításában, a bútorok visszapakolásában!

Augusztus 1-től újra lesz plébánosunk: Mészáros Csaba örkényi plébános, kerületi esperes költözik hozzánk. Fogadjuk őt sok szeretettel!

HIRDETÉSEK 2024. július 7-14.

7én VASÁRNAP ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

9.30: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

13án SZOMBAT

17.00: Fatimai ájtatosság

18.00: Szentmise + Ámon Ferenc, neje: + Iványi Margit

14én VASÁRNAP ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Krejcsi László, évf.; élő és + htk.

Tibor atya július 1-től 19-ig SZABADSÁGon van, így a plébániai ügyintézés, iroda szünetel. Kizárólag temetési ügyben Juhász Márton akolitus elérhető: 30/625 1996.

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében!

A július 15-én kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

KÖSZÖNJÜK a kedves Testvérek segítségét a plébánia bútorainak, könyveinek összepakolásában! Kedden szép számmal összejöttünk, volt lelkesedés! Isten fizesse meg!

Az alsódabasi plébánia festése a jövő hét elejére elkészül, s az utó-munkálatokban KÉRNÉNK SEGÍTSÉGET: 10-én szerdán 14.00-kor asszonyok, lányok segítségét a plébánia takarításához, 12-én pénteken 17.30-tól férfiak segítségét a bútorok visszarendezéséhez. Hivatalosan augusztus 1-jén költözik hozzánk Mészáros Csaba atya Örkényből, próbáljuk meg az ő számára “széppé varázsolni” a plébániát!

HIRDETÉSEK 2024. június 30 – július 7.

30án VASÁRNAP ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP. GYŰJTÉS A SZENTSZÉK JAVÁRA!

9.30: Szentmise+ Péter és + barátai

5-én ELSŐPÉNTEK 18.00: Szentségimádás

6án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Sarafi Mária, + Szabados József, szül.n.

7én VASÁRNAP ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

9.30: SzentmiseRózsafüzér Társ. És a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

Tibor atya július 1-től 19-ig SZABADSÁGon van, így a plébániai ügyintézés, iroda szünetel. Kizárólag temetési ügyben Juhász Márton akolitus elérhető: 30/625 1996.

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

A július 15-én kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

Kérjük a kedves Testvérek segítségét a PLÉBÁNIA BÚTORAINAK ÖSSZEPAKOLÁSÁhoz! A jövő héten kifestik a plébánia helységeit, és a bennük lévő bútorok összerendezésére lesz szükség. Klemencz Tibor vezetésével 2-án kedden 17.30-kor kezdődne ez a munka, melyre szeretettel várunk lelkes önkénteseket!

Szombaton pedig 8.00-tól 12.00-ig vallásos KÖNYVEK 100 forintos VÁSÁRA lesz a plébánia teraszán!

Augusztus 1-től újra lesz plébánosunk: Mészáros Csaba atya költözik hozzánk!

HIRDETÉSEK 2024. június 23-30.

23án VASÁRNAP ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

27-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

28-án PÉNTEK 18.00: Szentmise Sztancsik és Fehér cs. élő és + t.

29-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + Margit, férje és fiuk

30án VASÁRNAP ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP. GYŰJTÉS A SZENTSZÉK JAVÁRA!

9.30: Szentmise + Péter és + barátai

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

A július 15-én kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.