HIRDETÉSEK 2024. június 23-30.

23án VASÁRNAP ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

9.30: Szentmisehálából

28án PÉNTEK 18.00: SzentmiseSztancsik és Fehér cs. élő és + t.

29én SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Margit, férje és fiuk

30án VASÁRNAP ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP. GYŰJTÉS A SZENTSZÉK JAVÁRA!

9.30: Szentmise+ Péter és + barátai

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

A július 15-én kezdődő hittantáborra ADOMÁNYként elfogadunk tartós élelmiszert, ásványvizet, üdítőt, tartós tejet, a tábor idején zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, stb.

HIRDETÉSEK 2024. június 16-23.

16án VASÁRNAP ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + keresztanya, Hunyady és Lőke cs. élő és + t.

21-én PÉNTEK 18.00: Szentmise

22-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + János, élő és + htk.

23án VASÁRNAP ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

HIRDETÉSEK 2024. június 9-16.

9én VASÁRNAP ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

9.30: Diákmise TE DEUM, UTÁNA GYERMEK-DÉLUTÁN + Csernák Erzsébet, évf., élő és + cstk.

13-án CSÜTÖRTÖK __.__: Fatimai ájtatosság

14-én PÉNTEK 18.00: Szentmise

15én SZOMBAT 18.00: Szentmise+ édesanya, élő és + htk.

16án VASÁRNAP ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + keresztanya, Hunyady és Lőke cs. élő és + t.

9-én vasárnap 17.00-kor ÖKUMENIKUS BÉKE-IMA lesz a gyóni evangélikus templomban.

Aznap a Te Deum utáni gyermek-délutánra szeretettel fogadunk üdítőt, süteményt, gyümölcsöt, stb.

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

Ezzel kapcsolatosan lesz szombaton 17.15-től jótékonysági zenés DICSŐÍTÉS templomunkban. (Ld. belső hirdetőn!)

Kérjük azokat a Testvéreket, akik még nem rendezték az ÚJ EMBER újság 2. féléves befizetését, tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

Most vasárnap tegye meg mindenki állampolgári kötelezettségét: menjünk el szavazni!

Jótékonysági dicsőítés templomunk felújításáért – június 15. szombat 17.15-kor

„…Lélekből, mint élő kövek Isten templomává épüljetek…”

Sillye Jenő

Jótékonysági dicsőítés templomunk felújításáért

ideje:

2024. június 15. napján

17.15 órakor az esti szentmise előtt

A dicsőítés alkalmával elhangzanak

a szentségimádáson és ifjúsági miséken felcsendülő gitáros énekek

szeretettel várunk minden testvért hálát adni

Istenünknek

élő közösségünkért és a közös ünnepléseinknek helyet adó templomunkért

Ima-katekézis június 6. csütörtök 18.00

FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek, közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.

Az elnevezése Ima-Katekézis.

Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.

A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel egészülhetnek ki.

Témák 2023-2026:


1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió 

Egyházközségünkben az második Ima-Katekézis alkalom

2024. június 6. napján csütörtökön 18.00 órakor

kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében melynek témája:

Imádság.

Program:

  • Bevezető elmélkedés az imádságról
  • Görbe József atya katekézise
  • Tanúságtétel megtekintése
  • A programpontok között átvezető dicsőítő énekek

A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk lelki megújulásáért.

HIRDETÉSEK 2024. június 2-9.

2án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise

6-án CSÜTÖRTÖK 18.00: Ima-katekézis

7-én PÉNTEK JÉZUS SZENT SZÍVE FŐÜNNEPE

18.00: Szentmise

8án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Surman Antalné, élő és + cstk.

9én VASÁRNAP ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

9.30: Diákmise TE DEUM, UTÁNA GYERMEK-DÉLUTÁN + Csernák Erzsébet, évf., élő és + cstk.

A vasárnapi Te Deum utáni gyermek-délutánra szeretettel fogadunk üdítőt, süteményt, gyümölcsöt, stb.

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

HIRDETÉSEK 2024. május 26 – június 2.

26án VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL; + Kis István, 6. évf.; neje: + Horváth Ilona, 3. évf.

1jén SZOMBAT 18.00: Szentmise,KÖRMENETTEL; Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

2án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise

Pénteken a szentmise és a litánia elmarad!

Kérjük a Kedves Testvérek segítségét az ÚRNAPI SÁTRAK állításához és díszítéséhez! Szombat 8.00-tól férfi munkaerőt kérünk a sátrak előkészítéséhez (a tavalyihoz hasonlóan, a templom 4 sarkára), 14.00-tól női munkaerőt és virágokat a díszítéshez.

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.