HIRDETÉSEK 2022. november 27 – december 4.

27-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Romhányi cs. + t.

2-án ELSŐPÉNTEK (!) 6.00: Rorate Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

17.00: Szentségimádás

3-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Jakab Ferenc és fia: + László

4-én VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Gágány Ilona, 10. évf., élő és + htk. Szt. Miklós jön!

TARTÓS ÉLELMISZERT gyűjtünk rászoruló családok számára a hátsó asztalnál!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉSt tartunk, november 29-én kedden 18.00-kor Tibor atya szeretettel várja a tagokat!

ADVENTI LELKIGYAKORLATunk december 14-15-én (szerda-csütörtök) 17.00-kor lesz. Laczkó Mihály atya gyóntatni is fog a szentmise előtt 1 órával!

Aki ÚJ EMBER újságot akar 2023-ban is járatni, jelentkezzen Tibor atyánál!

IRODAI ÓRÁK: KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 10.00-12.00-IG ÉS 14.00-17.00-IG.

Dec. 17-18-án betlehemeznek a gyerekek. Kérjük a fogadó családokat, jelentkezzenek a hitoktatónál vagy a sekrestyében! (Név, cím, telefonszám megadásával!)

HIRDETÉSEK 2022. november 19-27.

19-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Surman András, élő és + cstk.

20-án VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA!

9.30: Szentmise + Iszák János, József, László, Mundra cs. élő és + t.

15.00: Szentségimádás

24-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

25-én PÉNTEK 17.00: Szentmise

26-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Lauter Csaba, + Lauter és Surman nagyszülők, + Nórika emlékére

27-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Romhányi cs. + t.

KARÁCSONYI CIPŐSDOBOZ-AKCIÓba egyházközségünk is bekapcsolódik! A cipősdobozokat rászoruló gyermekek részére továbbítjuk, lehet bele tenni játékot, tartós édességet, könyveket. (Ruhát ne!) A dobozok leadhatók Advent 1. vasárnapjáig (nov. 27.) a sekrestyében!

TARTÓS ÉLELMISZERT is gyűjtünk rászoruló családok számára a hátsó asztalnál!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉSt tartunk, november 29-én kedden 18.00-kor Tibor atya szeretettel várja a tagokat!

Aki ÚJ EMBER újságot akar 2023-ban is járatni, jelentkezzen Tibor atyánál!

IRODAI ÓRÁK: KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 10.00-12.00-IG ÉS 14.00-17.00-IG.

Kedves Szülők, gyerekek!

2022.11.26-án szombaton 14:30-tól szeretettel várunk mindenkit ADVENTI KOSZORÚ-KÉSZÍTÉSre. A szükséges dolgokat az egyházközség adja, üdítőt, szörpöt, sütit stb szívesen fogadunk. Esetleg zöldet fenyőágat, tujaágat stb. lehet hozni. A koszorúkat a 17 órai szentmisét követően lehet hazavinni, melyek a szentmise keretében megáldásra kerülnek.

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK VISSZAVONÁSA

2022.03.07-TŐL ÉRVÉNYES

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott.

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!