HIRDETÉSEK 2021. november 28 – december 5.

28-án VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Majeczki Miklós, felesége Gogolák Mária, élő és + htk.

30-án KEDD SZENT ANDRÁS APOSTOL ÜNNEPE

17.00: LELKIGYAKORLAT + Jurácsik Mihály

1-jén SZERDA 17.00: LELKIGYAKORLAT

2-án CSÜTÖRTÖK 17.00: LELKIGYAKORLAT + Pál Lászlóné Bábel Gizella

3-án PÉNTEK XAVÉRI SZENT FERENC ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

17.00: Gyászmise + Fülöp László

4-én SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + t.

5-én VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Horváth Miklós, névnapi megeml., + cstk.

11.00: Diákmise ELJÖN A MIKULÁS

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat, azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

ÚJ EMBER újság előfizetésének díja 2022. 1. félévére: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy december 12-e vasárnapig fizessék be a sekrestyében! Az Adoremus egy évre: 8000 Ft.

TARTÓS ÉLELMISZER – GYŰJTÉSt rendezünk december 5-e vasárnapig, az adományok leadhatók a plébánián!

HIRDETÉSEK 2021. november 21-28.

21-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. KARITÁSZ JAVÁRA GYŰJTÉS

9.30: Szentmise A JUBILÁNS HÁZASOKKAL

11.00: Diákmise

25-én CSÜTÖRTÖK

(!) 17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

26-án PÉNTEK 17.00: Szentmise + Fülöp László

27-án SZOMBAT 17.00: Diákmise + Surman András, élő és + cstk.

28-án VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Majeczki Miklós, felesége Gogolák Mária, élő és + htk.

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

GYERMEK-DÉLUTÁN, adventi koszorú-készítés lesz 27-én szombat 14.00-tól a közösségi teremben.

ADVENTI LELKIGYAKORLATunk november 30-tól december 2-ig lesz (kedd-szerda-csütörtök), minden nap 17.00-kor, a vendég atya fél órával a szentmise előtt gyóntatni fog!

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat, azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

ÚJ EMBER újság előfizetésének díja 2022. 1. félévére: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy december 12-e vasárnapig fizessék be a sekrestyében! Az Adoremus egy évre: 8000 Ft.

TARTÓS ÉLELMISZER – GYŰJTÉSt rendezünk december 5-e vasárnapig, az adományok leadhatók a plébánián!

HIRDETÉSEK 2021. november 14-21.

14-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP. A SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise

18-án CSÜTÖRTÖK (!) 17.30: Igeliturgia

19-én PÉNTEK ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE

17.00: Szentmise + Szabados Gábor, 1. évf.

20-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Lauter Csaba, Lauter és Surman nagyszülők, és Nórika emlékére

21-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. KARITÁSZ JAVÁRA GYŰJTÉS

9.30: Szentmise A JUBILÁNS HÁZASOKKAL

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

ELSŐÁLDOZÓK SZÜLEInek értekezlet lesz november 14-én vasárnap a diákmise után.

TAVALYI ÉS IDEI JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz november 21-én, Krisztus Király vasárnapján! Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat, azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

HIRDETÉSEK 2021. november 7-14.

7-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Halengár Péter, neje + Safranyik Julianna, + Csernák cstk. és + nagyszülők

11.00: Diákmise

11-én CSÜTÖRTÖK TOURS-I SZENT MÁRTON PÜSPÖK EMLÉKNAPJA

(!) 17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

12-én PÉNTEK SZENT JOZAFÁT PÜSPÖK, VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

17.00: Szentmise

13-án SZOMBAT

16.00: Fatimai ájtatosság

17.00: Szentmise + Pelikán Istvánné, 1. évf., férje + István

14-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP. A SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise

HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS: telefonos egyeztetés útján (Szalka Mihály plébános) 06 30 490 1374.

IFI DÉLUTÁN lesz a plébánián november 13-án szombaton 13.30-tól FELSŐTAGOZATOS korosztálytól.

ELSŐÁLDOZÓK SZÜLEInek értekezlet lesz november 14-én vasárnap a diákmise után.

TAVALYI ÉS IDEI JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz november 21-én, Krisztus Király vasárnapján! Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat, azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 2021. NOVEMBER 1-JÉTŐL

A súlyosbodó járványhelyzetre való tekintettel Marton Zsolt püspök a Váci Egyházmegyében 2021. november 1. napjától az alábbiakat rendeli el.

A szentmiséken és a többi templomi szertartás alkalmával a maszk használata kötelező.

Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe lehetséges.

A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.

Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba. Természetesen ebben az esetben rájuk nem vonatkozik a vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége.

A szenteltvíztartókat ürítsük ki.

Gyakran tisztítsuk a kilincseket és a padokat.

Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására és a kézfertőtlenítésre.

Vigyázzunk egymásra!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 4. Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 5. Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 6. Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 7. Elsőáldozás tartható.
 8. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 9. A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 10. betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 11. szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 12. Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
 13. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Vác, 2021. május 7.                                                                        ✠ Marton Zsolt váci püspök

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.

Érseki szentmise a Mária Rádió fennmaradásáért Alsódabason

Kedves Testvérek!

A Mária Rádió további működéséért, fennmaradásáért szentmise lesz felajánlva
2015. augusztus 15-én szombaton 19.00-kor
az ALSÓDABASI TEMPLOMBAN.
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti érsek. A szentmise alatt folyamatosan gyóntatni fog Szalka Mihály plébános atya.
Augusztus 15-e egyébként Nagyboldogasszony főünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező! Jöjjünk el minél többen erre az ünnepi alkalomra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!