HIRDETÉSEK 2021. május 16-24.

16-án VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELÉNEK FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise hálából Gizelláért és Gyuláért

11.00: Diákmise CSALÁDOK MISÉJE

20-án CSÜTÖRTÖK 18.00: Igeliturgia

21-én PÉNTEK 19.00: Gyászmise + Kaldenekker Antal

22-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Turcsányi János, élő és + családtagok

23-án PÜNKÖSDVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Vörös Ferencné, 1. évf.

11.00: Diákmise GITÁROS ÉNEKEKKEL + Helik Pál, 30. évf., neje + Julianna, 6. évf.

24-én PÜNKÖSDHÉTFŐ

15.00: A FELSŐDABASI SZŐLŐHEGYI KÁPOLNÁNÁL Szentmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók, bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK

A Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
 4. Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
 5. Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
 6. Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
 7. Elsőáldozás tartható.
 8. Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
 9. A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
 10. betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
 11. szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
 12. Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
 13. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.

Vác, 2021. május 7.                                                                        ✠ Marton Zsolt váci püspök

HIRDETÉSEK 2021. május 9-16.

9-én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VARÁRNAPJA. A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + Turcsán Jánosnéért, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

13-án CSÜTÖRTÖK

17.30: Fatimai ájtatosság

Az igeliturgia elmarad!

18.30: Szentségimádás

14-én PÉNTEK 19.00: Szentmise + Ámon Ferenc, neje Iványi Margitért

15-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Bozsik Sándor, neje Gula Teréz, fia + János és + nagyszülőkért

16-án VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELÉNEK FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise hálából Gizelláért és Gyuláért

11.00: Diákmise CSALÁDOK MISÉJE

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

BÉRMÁLKOZÓKNAK ELŐKÉSZÍTŐ foglalkozás lesz 14-én pénteken 18.00-kor.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók, bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. május 2-9.

2-án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VARÁRNAPJA

9.30: Szentmise Urbán és Talapka család élő és + tagjaiért

11.00: Diákmise

6-án CSÜTÖRTÖK (!) 18.00: Igeliturgia

7-én ELSŐPÉNTEK

18.15: Szentségimádás

19.00: Gyászmise + Sztancs Istvánért

8-án SZOMBAT 19.00: Szentmise + Sarafi Mária, élő és + családtagokért

9-én VASÁRNAP

HÚSVÉT 6. VARÁRNAPJA. A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + Turcsán Jánosnéért, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók, bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. április 25 – május 2.

25-én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VARÁRNAPJA. KÖNYÖRGŐNAP A PAPI HIVATÁSOKÉRT ÉS A JÓ TERMÉSÉRT.

9.30: Szentmise 2 fiatalért

11.00: Diákmise + Várady György Ferenc és + Váradyné Dúl Mária Katalin

29-én CSÜTÖRTÖK SIENAI SZENT KATALIN ÜNNEPE

(!) 18.00: Igeliturgia

30-án PÉNTEK 19.00: Szentmise + Bukovszki István, neje + Prigyeni Kamilla

1-jén SZOMBAT 19.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

2-án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VARÁRNAPJA

9.30: Szentmise Urbán és Talapka család élő és + tagjaiért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Május hónapban (szombattól) az esti szertartások előtt negyed órával LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft. A kettő együtt 7000 Ft.

Idén nyáron 2 hittantábort szerveznek a hitoktatók, bővebb információ a templomi belső hirdetőn!

HIRDETÉSEK 2021. április 17-25.

17-én SZOMBAT (!) 19.00: Szentmise + szülőkért és nagyszülőkért

18-án VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VARÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Jurácsik Mihályért

11.00: Diákmise + Szabó Sándorné Veszelszki Erzsébetért

22-én CSÜTÖRTÖK

(!) 18.00: Igeliturgia

18.30: Szentségimádás

23-án PÉNTEK SZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

(!) 19.00: Szentmise

24-én SZOMBAT (!) 19.00: Szentmise + Surman András, élő és + családtagokért

25-én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VARÁRNAPJA. KÖNYÖRGŐNAP A PAPI HIVATÁSOKÉRT ÉS A JÓ TERMÉSÉRT.

9.30: Szentmise 2 fiatalért

11.00: Diákmise + Várady György Ferenc és + Váradyné Dúl Mária Katalinért

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Dr. Fodor Réka 2 könyve megvásárolható a sekrestyében. Egyik 3500, másik 4000 Ft-ba kerül.

Online katolikus misék

Kedves Testvérek,

a Dabas Tv youtube-csatornáján vasárnaponként dabasi szentmise tekinthető meg, ezen a linken elérhető:

https://www.youtube.com/user/2370DabasTV

A Kalocsa Belvárosi Plébánia youtube-ján pedig vasárnaponként 10 órakor ÉLŐ MISEKÖZVETÍTÉS látható:

https://www.youtube.com/channel/UCs2u1USrDFU2cpxGR3YLQJg

A világegyház és a Magyar Katolikus Egyház eseményeiről tájékozódhatunk a következő oldalakról:

https://www.magyarkurir.hu/

https://ujember.hu/

(Az Új Ember újság és Adoremus kisfüzet ONLINE OLVASHATÓ!)

Képek az Újhartyáni úti kereszt állításáról és szenteléséről

Soósné Piroska ajánlotta fel a helyet.

Méhész János ajándékozta a keresztnek a tölgyfát.

Varga László faragta meg a korpuszt.

Balogh János készítette el a tartószerkezetet.

Suhajda Tamás intézte a szinterezést és a festést.

Jurácsik Mihállyal ástuk ki az alapozáshoz a gödröt.

Balogh Péter és Bálint Csaba betonozta be a tartót.

Kozma Sándor adta  a sódert.

Szabó István és Szabóné Jurácsik Magdolna  100.000.- hozzájárulásával készült el az útmenti  kereszt.