HIRDETÉSEK 2020. november 29 – december 6.

29-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

3-án CSÜTÖRTÖK XAVÉRI SZENT FERENC ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

17.00: Igeliturgia

4-én ELSŐPÉNTEK

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise

5-én SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

6-án VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise édesapáért, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 óra között.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágább, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

KARÁCSONYI OSTYA-kenyér kapható a hátsó asztalon, 200 Ft/csomag.

HIRDETÉSEK 2020. november 22-29.

22-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA.

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise hálából az elsőáldozók nevében Misi atyáért, Zsolt atyáért, Anikóért és Veronikáért

26-án CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

27-én PÉNTEK 17.00: Szentmise

28-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Surman Andrásért, élő és + családtagokért

29-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE a járványhelyzet miatt ELMARAD! Szentmise lesz tartva a szokott időben.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágább, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

HIRDETÉSEK 2020. november 15-22.

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP. SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise

11.00: Igeliturgia

19-én CSÜTÖRTÖK ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE

17.00: Igeliturgia Nagy és Vida család élő és + tagjaiért

20-án PÉNTEK 17.00: Szentmise + Erzsébet, + András, élő és + hozzátartozókért

21-én SZOMBAT

16.00: Szentségimádás

17.00: Szentmise Lauter Csaba, Lauter és Surman nagyszülők, és Nórika emlékére

22-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA.

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise hálából az elsőáldozók nevében Misi atyáért, Zsolt atyáért, Anikóért és Veronikáért

Az előző oldalon olvashatók a legújabb, nov. 11-étől hatályos járványügyi rendelkezések.

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE a járványhelyzet miatt ELMARAD (Szentmise lesz tartva 22-én 9.30-kor)!

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágult, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

2020. 11. 11-iki JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.

Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható. Fontos, különösen este, hogy a szertartásokról, illetve más alkalmakról a híveknek legyen elég ideje hazaérni.

Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.

Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek szentsége kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi rendelkezések tiltják).

Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.

Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók. A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembe vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során lehetőleg kerüljük az éneklést.

Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe! Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

Nyomatékosan kérem a felelős lelkipásztorokat és a szertartást vezető szolgálattevőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel, valamint tartsák, illetve tartassák be az aktuális hatósági előírásokat!

Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért és gyászoló hozzátartozóikért.

Vác, 2020. november 10. Marton Zsolt s. k. váci püspök

HIRDETÉSEK 2020. november 8-15.

8-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Bukovszki Istvánért, utána JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA

11.00: Igeliturgia

12-én CSÜTÖRTÖK SZENT JOZAFÁT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

17.00: Igeliturgia

13-án PÉNTEK

16.00: Fatimai ájtatosság

17.00: Szentmise Vancskó Pál és Pálné, élő és + hozzátartozókért

14-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Halengár szülőkért, Csernák szülőkért és + nagyszülőkért

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise ELSŐÁLDOZÁSSAL, utána JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

A járványhelyzet miatt úgy döntöttünk, hogy a csütörtöki kéthetenkénti szentségimádásokat egy időre szüneteltetjük. Ezért az aznapi igeliturgiák a télen megszokott időben, 17.00-kor kezdődnek.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

FILMKLUB FELSŐDABASON 8-án vasárnap 16.30-kor. (Szent Rita – 2. rész)

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz idén is, Krisztus Király vasárnapján, november 22-én 9.30-kor. Kérjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

HIRDETÉSEK 2020. november 1-8.

1-jén VASÁRNAP MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és azokért, akikért senki sem imádkozik

A diákmise elmarad!

15.00: A DABASI TEMETŐ FŐKERESZTJÉNÉL: MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA, UTÁNA SÍRKŐSZENTELÉS

2-án HÉTFŐ HALOTTAK NAPJA

17.00: Szentmise

5-én CSÜTÖRTÖK SZENT IMRE HERCEG ÜNNEPE

(!) 17.30: Igeliturgia

6-án ELSŐPÉNTEK

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise

7-én SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

8-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Bukovszki Istvánért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 óra között.

SÍRKŐSZENTELÉS A SÁRI TEMETŐBEN: 1-jén vasárnap 14.00.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

JÁRMŰVEK (AUTÓK ÉS KERÉKPÁROK) MEGÁLDÁSA lesz november 8-án vasárnap mindkét szentmise után.

FILMKLUB FELSŐDABASON 8-án vasárnap 16.30-kor. (Szent Rita – 2. rész)

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz idén is, Krisztus Király vasárnapján, november 22-én 9.30-kor. Kérjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

HIRDETÉSEK 2020. október 25 – november 1.

25-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

ÓRAÁTÁLLÍTÁS: HAJNALI 3.00-RÓL 2.00-RE

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL, hálából

A diákmise elmarad!

29-én CSÜTÖRTÖK (!) 17.30: Igeliturgia

30-án PÉNTEK 17.00: Gyászmise + Dudla Júliáért

31-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Pelikán István, 25. évf.; Zsolnai és Murárik család élő és + tagjaiért

1-jén VASÁRNAP MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE

9.30: Szentmise Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és azokért, akikért senki sem imádkozik

A diákmise elmarad!

15.00: A DABASI TEMETŐ FŐKERESZTJÉNÉL: MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA, UTÁNA SÍRKŐSZENTELÉS

Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk.

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

FILMKLUB FELSŐDABASON október 25-én vasárnap 16.30-kor. (Szent Rita – 1. rész)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS lesz október 25-én vasárnap 17.00-kor a plébánia közösségi termében!

SÍRKŐSZENTELÉS lesz Mindenszentek napján (nov. 1-jén vasárnap). Kérjük, hogy aki szenteltetni akar, íratkozzék fel a sekrestyében. A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

JÁRMŰVEK (AUTÓK ÉS KERÉKPÁROK) MEGÁLDÁSA lesz november 8-án vasárnap a 9.30-kor kezdődő szentmise után.

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz idén is, Krisztus Király vasárnapján, november 22-én 9.30-kor. Kérjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

HIRDETÉSEK 2020. október 18-25.

18-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP. MISSZIÓK JAVÁRA GYŰJTÉS

9.30: Szentmise dr. Sóti Zsolt, szül. napi megemlékezés

11.00: Diákmise

22-én CSÜTÖRTÖK

(!) 17.30: Igeliturgia

18.00: Szentségimádás

23-án PÉNTEK KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP EMLÉKN.

17.00: Szentmise + Jurácsik Mihályért

24-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + édesapa, élő és + hozzátartozókért

25-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL, hálából

A diákmise elmarad!

Október hónapban az esti szertartások előtt fél órával RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk.

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS lesz október 25-én vasárnap 17.00-kor a plébánia közösségi termében!

SÍRKŐSZENTELÉS lesz Mindenszentek napján (nov. 1-jén vasárnap). Kérjük, hogy aki szenteltetni akar, íratkozzék fel a sekrestyében. A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

JÁRMŰVEK (AUTÓK ÉS KERÉKPÁROK) MEGÁLDÁSA lesz november 8-án vasárnap a 9.30-kor kezdődő szentmise után.

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz idén is, Krisztus Király vasárnapján, november 22-én 9.30-kor. Kérjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!

Marton Zsolt püspök atya szept. 8-án kiadott rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom (2020. szeptember 8-tól hatályosak):

  • A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.
  • – Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.
  • – A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)
  • A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.
  • – A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.
  • – Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.
  • – Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.
  • – A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

Marton Zsolt váci püspök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 4-én kiadott járványügyi rendelkezései

A jelenlegi új koronavírus-járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

 1. Templomok

– Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;

– az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;

– kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;

gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;

– lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk;

– továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;

– a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;

– kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5-2 méter távolságot;

– továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.

 2. Egyházi intézmények és plébániák

– zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;

– kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó- és fertőtlenítőszerrel;

– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;

 3. Betegellátás

– a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID-19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;

– a COVID-19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;

– célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.