HIRDETÉSEK 2024. május 26 – június 2.

26án VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL; + Kis István, 6. évf.; neje: + Horváth Ilona, 3. évf.

1jén SZOMBAT 18.00: Szentmise,KÖRMENETTEL; Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

2án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise

Pénteken a szentmise és a litánia elmarad!

Kérjük a Kedves Testvérek segítségét az ÚRNAPI SÁTRAK állításához és díszítéséhez! Szombat 8.00-tól férfi munkaerőt kérünk a sátrak előkészítéséhez (a tavalyihoz hasonlóan, a templom 4 sarkára), 14.00-tól női munkaerőt és virágokat a díszítéshez.

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

HIRDETÉSEK 2024. május 19-26.

19én PÜNKÖSDVASÁRNAP 9.30: Szentmise + Berze János, +Bujdosó Amália

20-án PÜNKÖSDHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia

23-án CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

24-én PÉNTEK 18.00: Igeliturgia

25én SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Turcsányi János, élő és + cstk.

26án VASÁRNAP SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise ELSŐÁLDOZÁSSAL; + Kis István, 6. évf.; neje: + Horváth Ilona, 3. évf.

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

ELSŐGYÓNÁS: pénteken 16.00-kor a templomban!

Amint már korábban említettük, templomunk felújítása forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!

HIRDETÉSEK 2024. május 12-20.

12én VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELE

9.30: Szentmise+ édesanya

13-án HÉTFŐ 17.00: Fatimai ájtatosság

17én PÉNTEK 18.00: Szentmise

18án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ szülők, + nagyszülők

19én PÜNKÖSDVASÁRNAP 9.30: Szentmise + Berze János, +Bujdosó Amália

20-án PÜNKÖSDHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Továbbra is várjuk az ADOMÁNYOKAT a templom külső falának felújítására. A szükséges 8 millió Forintnak még a nagyobbik fele hiányzik. Addig sajnos nem tudjuk folytatni a munkálatokat, amíg össze nem jön a pénz. Kérjük a Kedves Testvérek nagylelkű támogatását! Átutalást is lehet intézni: Alsódabasi Római Katolikus Egyházközség 11784009-22241597 számlaszámra. A közleménybe ezt kell beírni: “a templom felújítására”.

HIRDETÉSEK 2024. május 5-12.

5én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, ANYÁK NAPJA

9.30: Diákmise + édesanyák és nagyszülők

10én PÉNTEK 18.00: Szentmise

11-én SZOMBAT 18.00: Szentmise + Krisztina, élő és + htk.

12én VASÁRNAP URUNK MENNYBEMENETELE

9.30: Szentmise + édesanya

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Továbbra is várjuk az ADOMÁNYOKAT a templom külső falának felújítására. A szükséges 8 millió Forintnak még a nagyobbik fele hiányzik. Addig sajnos nem tudjuk folytatni a munkálatokat, amíg össze nem jön a pénz. Kérjük a Kedves Testvérek nagylelkű támogatását! Átutalást is lehet intézni: Alsódabasi Római Katolikus Egyházközség 11784009-22241597 számlaszámra. A közleménybe ezt kell beírni: “a templom felújítására”.

HIRDETÉSEK 2024. április 28 – május 5.

28án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise BÚZASZENTELŐ, + Bukovszki István, neje: + Prigyeni Kamilla 25. évf.

3án ELSŐPÉNTEK

17.15: Szentségimádás

18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

4-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából, 50 éves házassági évf.

5én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, ANYÁK NAPJA

9.30: Diákmise + édesanyák és nagyszülők

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Egyházmegyénk jubileumáról a belső hirdetőn olvasható információ. (Kérjük teljes terjedelmében felolvasni a mellékelt lapot!)

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Vámos Károly, V. K. és Barna Erzsébet nőtlen fia, lakik: Békéscsaba, Mandula utca 8.; eljegyezte Szabados Tímeát, Sz. János és Laczkó Magdolna hajadon leányát, lakik: Dabas, Táncsics Mihály utca 11/A. Esküvőjük május 3-án 13.30-kor lesz templomunkban. 2. hirdetés.

FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból
három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek,
közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben
történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.
Az elnevezése Ima-Katekézis.
Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és
Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.
A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt
tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel
egészülhetnek ki.
Témák 2023-2026:

 1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
 2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
 3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió
  Egyházközségünkben az első Ima-Katekézis alkalom
 4. május 2. napján csütörtökön 18.00 órakor
  kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében
  melynek témája:
  Megtérés.
  Program:
 • Bevezető imádság
 • Marton Zsolt püspök katekézise (2Pét 1,3-11 alapján)
 • Tanúságtétel megtekintése
 • Szentségimádás
  Minden plébániai közösségnek egy küldöttet kellett delegálni, aki kézben tartja,
  megszervezi az Ima-Katekézis alkalmakat és képviseli az egyházközséget az
  egyházmegyei küldött találkozón. Az Alsó-Dabasi Egyházközséget plébános atya
  megbízásából Tibay László képviseli.
  A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre
  kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk
  lelki megújulásáért.

HIRDETÉSEK 2024. április 21-28.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. (Jó Pásztor) VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

25-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

26án PÉNTEK 18.00: Szentmise

27-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából

28án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise BÚZASZENTELŐ, + Bukovszki István, neje: + Prigyeni Kamilla 25. évf.

A dabasi katolikus óvodába való beiratkozásról a belső hirdetőn olvasható információ!

Egyházmegyénk jubileumáról való írás a mellékelt lapról olvastassék föl! (A belső hirdetőn is olvasható!)

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Vámos Károly, V. K. és Barna Erzsébet nőtlen fia, lakik: Békéscsaba, Mandula utca 8.; eljegyezte Szabados Tímeát, Sz. János és Laczkó Magdolna hajadon leányát, lakik: Dabas, Táncsics Mihály utca 11/A. Esküvőjük május 3-án 13.30-kor lesz templomunkban. 1. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2024. április 14-21.

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

19én PÉNTEK 18.00: Szentmise

20án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Surman András, élő és + cstk.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

Továbbra is várjuk a kedves Testvérek ADAKOZÁSát a templomunk falának felújítására! Már összejött 2,5 millió Ft, de összesen 8 millióra lenne szükség a munkálatok befejezéséhez. A honlapunkon az “információk – egyházi hozzájárulás” fül alatt található a bankszámlaszám, a közleménybe ezt kell írni: “a templom felújítására”. A templomban a hátsó asztalon található cetlikre is fel van írva a bankszámla, lehet belőle hazavinni!

HIRDETÉSEK 2024. április 7-14.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.

15.00: Szentségimádás

11-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

12én PÉNTEK 18.00: Szentmise

13án SZOMBAT

17.00: Fatimai ájtatosság

18.00: Szentmise + Török György, + Baranyi Antal, + ifj. Pallaga János

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

Szombaton 8.30: elsőáldozási felkészítő!

HIRDETÉSEK 2024. március 31 – április 7.

31-én HÚSVÉTVASÁRNAP ÓRAÁTÁLLÍTÁS HAJNALBAN 2.00-RŐL 3.00-RA!

9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁSSAL, egyházközségünk élő és + jótevőiért

1-jén HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Igeliturgia + Zatureczki János, + cstk.

5én ELSŐPÉNTEK

17.30: Szentségimádás

18.00: Szentmise

6án SZOMBAT 18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.