HIRDETÉSEK 2022. szeptember 25 – október 2.

25-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP. ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + id. Rácz József, neje: + Kalocsai Veronika, élő és + htk.

11.00: Diákmise

29-én CSÜTÖRTÖK SZENT MIHÁLY, A VÁCI EH.MEGYE VÉDŐSZENTJE FÜ.

(!) 17.30: Igeliturgia + Kerekes István, élő és + cstk.

30-án PÉNTEK SZENT JEROMOS ÁLDOZÓPAP, EH.TANÍTÓ EMLÉKN.

17.00: Szentmise

1-jén SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társ., és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

2-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + édesapa, Hunyadi cs. + t.

11.00: Diákmise

A szombat előesti szentmisék előtt fél órával GYÓNÁSI LEHETŐSÉG van!

RÓZSAFÜZÉRt imádkozunk október hónapban az esti szertartások előtt fél órával!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK október 2-ig a sekrestyében!

Templomunk BÚCSÚI NAGYTAKARÍTÁSa: október 1. szombat 8.00. Férfi és női munkaerőt egyaránt szeretettel fogadunk!

Szintén október 1. szombaton 8.30-12.30 között: ELSŐÁLDOZÁSI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS lesz.

TEMPLOMBÚCSÚi szentmisénk: október 8-án szombaton 17.00-kor, körmenettel.

A TEMPLOM-TAKARÍTÓK KIRÁNDULÁSÁt egy héttel eltoltuk: október 22-én szombaton lesz Vácra.

Kérjük azokat a testvéreket, akik Mindenszentek ünnepén (nov. 1.) SÍRKÖVET kívánnak SZENTELTETNI, íratkozzanak fel a sekrestyében! A sírkőszentelés díja 3000 Ft.

HIRDETÉSEK 2022. szeptember 18-25.

18-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise, VENI SANCTE, iskolatáska-megáldás, mise után családi délután

22-én CSÜTÖRTÖK

(!) 17.30: Igeliturgia

(!) 18.00: Szentségimádás

23-án PÉNTEK PIETRELCINAI SZENT PIÓ ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

(!) 17.00: Szentmise

24-én SZOMBAT (!) 17.00: Szentmise

25-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP. ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise + id. Rácz József, neje: + Kalocsai Veronika, élő és + htk.

11.00: Diákmise

AZ ESTI SZERTARTÁSOK MÁR A TÉLI MISEREND SZERINT KEZDŐDNEK!

A szombat előesti szentmisék előtt fél órával GYÓNTATÁS lesz!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK október 2-ig a sekrestyében!

TEMPLOMBÚCSÚi szentmisénk: október 8-án szombaton 17.00-kor, körmenettel.

TEMPLOM-TAKARÍTÓK KIRÁNDULÁSA október 15-én szombaton lesz Vácra.

HIRDETÉSEK 2022. szeptember 11-18.

11-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Boglárné Bálint Zsuzsanna, + Gábor édesapa, Lackó cs. + tagjaiért

18.00: Ökumenikus béke-ima templomunkban

13-án KEDD 17.00: Fatimai ájtatosság

15-én CSÜTÖRTÖK A FÁJDALMAS SZŰZANYA EMLÉKNAPJA

18.00: Igeliturgia

16-án PÉNTEK SZT. KORNÉL PÁPA ÉS SZT. CIPRIÁN PÜSPÖK VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

19.00: Szentmise Pataki és Farkas cs. élő és + t., hálából, szül.n. megeml.

17-én SZOMBAT 19.00: Szentmise + Garajszki Lénárd, 7. évf, + Vince, + József, + Garajszki és + Pacsirta szülők, élő és + cstk.

18-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise, VENI SANCTE, iskolatáska-megáldás, mise után családi délután

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK október 2-ig a sekrestyében!

HITOKTATÓT KERESÜNK azonnali kezdéssel, teljes állásban! Jelentkezni a plébánián vagy Klemencz Tiborné hitoktatónál lehet!

HIRDETÉSEK 2022. szeptember 4-11.

4-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia + Szmrek László, évford.

8-án CSÜTÖRTÖK SZ. MÁRIA SZÜLETÉSE, KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

18.00: Igeliturgia, + Galamb Ferencné

18.30: Szentségimádás, GITÁROS

9-én PÉNTEK 19.00: Szentmise

10-én SZOMBAT 19.00: Szentmise

11-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Boglárné Bálint Zsuzsanna, + Gábor édesapa, Lackó cs. + tagjaiért

18.00: Ökumenikus béke-ima templomunkban

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

VÖLGYESI LEVENTE 50. születésnapjára a szentmise Budapest-gazdagréti Szent Angyalok templomban lesz 4-én vasárnap 10.00-kor.

TANÉVNYITÓ Veni Sancte DIÁKMISE iskolatáska-szenteléssel: szeptember 18. vasárnap 11.00. Utána családi délután!

HITOKTATÓT KERESÜNK azonnali kezdéssel, teljes állásban! Jelentkezni a plébánián, vagy Klemencz Tiborné hitoktatónál lehet!

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 28 – szeptember 4.

28-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Máriákért

1-jén CSÜTÖRTÖK 18.00: Igeliturgia, Réfhy József, Zvér Katalin élőkért

2-án ELSŐPÉNTEK

18.30: Szentségimádás

19.00: Szentmise

3-án SZOMBAT 19.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és Jézus Szíve Cs. élő és + t.

4-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia + Szmrek László, évford.

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: augusztus 28-án vasárnap 18.00.

ÖKUMENIKUS IMAÓRA A BÉKÉÉRT: szept. 11-én vasárnap 18.00 templomunkban!

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 21-28.

21-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

25-én CSÜTÖRTÖK

18.00: Igeliturgia

18.30: Szentségimádás, imaláncba bekapcsolódás pedagógusokért és gyermekekért

26-án PÉNTEK 19.00: Szentmise

27-én SZOMBAT 19.00: Szentmise Kis és Horváth cs. élő és + t.

28-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Máriákért

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: augusztus 28-án vasárnap 18.00.

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 14-21.

14-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

15-én HÉTFŐ NAGYBOLDOGASSZONY KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

19.00: Igeliturgia

18-án CSÜTÖRTÖK A VÁCI SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSÉNEK ÜNN.

18.00: Igeliturgia

19-én PÉNTEK SZENT BERNÁT APÁT, EGYHÁZTANÍTÓ EMLÉKNAPJA

19.00: Szentmise

20-án SZOMBAT SZENT ISTVÁN KIRÁLY FŐÜNNEPE

9.30: Ünnepi szentmise + Gábor, élő és + htk.

19.00: Igeliturgia (VASÁRNAP ELŐESTI)

21-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

A SÁRI BÚCSÚI SZENTMISE 15-én hétfőn 10.00-kor lesz!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI GYŰLÉS: augusztus 28-án vasárnap 18.00.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Gogolák Miklós Bálint dabas-sári lakos, Gogolák Gábor és Gombár Éva fia, eljegyezte Boglár Bernadett dabas-sári lakost, Boglár János és Bálint Zsuzsanna leányát. Esküvőjük augusztus 20-án 17.30-kor lesz templomunkban. 3. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2022. augusztus 7-15.

7-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Pásztor Győző atyáért

11-én CSÜTÖRTÖK SZENT KLÁRA SZŰZ EMLÉKNAPJA

18.00: Igeliturgia

18.30: Szentségimádás

13-án SZOMBAT

18.00: Fatimai ájtatosság

19.00: Szentmise + Jurácsik Mihály, 2. évf.

14-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

15-én HÉTFŐ NAGYBOLDOGASSZONY KÖTELEZŐ FŐÜNNEPE

19.00: Igeliturgia

PÉNTEKEN A SZENTMISE ELMARAD!

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Gogolák Miklós Bálint dabas-sári lakos, Gogolák Gábor és Gombár Éva fia, eljegyezte Boglár Bernadett dabas-sári lakost, Boglár János és Bálint Zsuzsanna leányát. Esküvőjük augusztus 20-án 17.30-kor lesz templomunkban. 2. hirdetés.

Győző atya gyászjelentése

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

PÁSZTOR GYŐZŐ

olvasókanonok, Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost, kiérdemesült esperes, nyugalmazott plébános, 2022. július 30-án, életének 90., papságának 62. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2022. augusztus 12-én, 16 órakor mutatjuk be a sári templomban, majd a sári temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi szolgálatának meghatározó eleme volt a lelkipásztorkodás, ezen belül pedig a hitoktatás ügye. 1989 előtt nem tartozott az állami hatóságok előtt a kedves emberek közé. Ez utólagosan kifejezést nyert a Parma fidei, a Hit pajzsa kitüntetés adományozásával. Érdemei közé tartozik a Dabas-sári katolikus iskola megalapítása. Ennek saját személyében egyik mozgató rugójaként működött, hogy pedagógusi képzettsége volt, tehát a tanítást mindig szívügyének tekintette. Az esperesi szolgálatát mindig a nagyfokú precízség jellemezte. Utolsó papi éveiben is buzgón és örömmel végezte papi szolgálatát. Nyugdíjazása után is lelkesen segítette paptársait. Mivel a Váci Székeskáptalan tagja volt, fontosnak tartotta, hogy összegyűjtse a káptalan 1950 utáni dokumentumait. Főpásztora préposti cím adományozásával ismerte el érdemeit.

„Igéd életet ad nekem.” (Zsolt 119,50)

Paptestvérünk 1933. július 24-én született Budapesten. 1961. június 18-án Vácon szentelték pappá. Káplán: Rádon 1962-1963, Kiskunhalason 1963-1968, Hódmezővásárhely-Belvárosban 1968-1972. Káplán-hitoktató: Cegléd-Óplébánián 1972-1973. Adminisztrátor: Szolnok-Szandaszőlősön 1973-1981. Plébános: Dabas-Sáriban 1981-2020. Címzetes esperes 1981- Az Országos Hitoktatási Bizottság titkára 1985-1990. Az egyházmegyei Kateketikai Bizottság elnöke 1985-2008. Örkényi kerület esperese 1987-2005. Szentszéki bíró 1988-2013. Mesterkanonok 1992. Dabasi kerületi esperes 2005-2020. Olvasókanonok 2014- Szent Balázs püspök-vértanúról nevezett Zsidói címzetes prépost 2014- 2020-ban vonult nyugdíjba. Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében! R.I.P.

HIRDETÉSEK 2022. július 31 – augusztus 7.

31-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

9.30: Igeliturgia Kazik cs. + t.

4-én CSÜTÖRTÖK VIANNEY SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

18.00: Igeliturgia

5-én ELSŐPÉNTEK

18.30: Szentségimádás

19.00: Gyászmise + Károlyi Imréné Molnár Teréz

6-án SZOMBAT 19.00: Igeliturgia Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

7-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Pásztor Győző atyáért

2023-as kalendáriumok és falinaptárak ELŐVÉTELBEN RENDELHETŐK a sekrestyében!

BUSZOS ZARÁNDOKLAT lesz A BODAJKI MÁRIA-KEGYHELYRE augusztus 13-án szombaton, részletek a belső hirdetőn, az útiköltség: 7000 Ft, melyet induláskor a buszon kell fizetni. Jelentkezni a sekrestyében vagy Gáspárné Gomola Arankánál lehet!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Gogolák Miklós Bálint dabas-sári lakos, Gogolák Gábor és Gombár Éva fia, eljegyezte Boglár Bernadett dabas-sári lakost, Boglár János és Bálint Zsuzsanna leányát. Esküvőjük augusztus 20-án 17.30-kor lesz templomunkban. 1. hirdetés.