2024. április hónap bejegyzései

HIRDETÉSEK 2024. április 28 – május 5.

28án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise BÚZASZENTELŐ, + Bukovszki István, neje: + Prigyeni Kamilla 25. évf.

3án ELSŐPÉNTEK

17.15: Szentségimádás

18.00: Szentmise Rózsafüzér Társ. és a Jézus Szíve Cs. élő és + t.

4-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából, 50 éves házassági évf.

5én VASÁRNAP HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, ANYÁK NAPJA

9.30: Diákmise + édesanyák és nagyszülők

Május hónapban az esti szentmisék előtt háromnegyed órával RÓZSAFÜZÉRT ÉS LORETÓI LITÁNIÁt imádkozunk.

Egyházmegyénk jubileumáról a belső hirdetőn olvasható információ. (Kérjük teljes terjedelmében felolvasni a mellékelt lapot!)

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Vámos Károly, V. K. és Barna Erzsébet nőtlen fia, lakik: Békéscsaba, Mandula utca 8.; eljegyezte Szabados Tímeát, Sz. János és Laczkó Magdolna hajadon leányát, lakik: Dabas, Táncsics Mihály utca 11/A. Esküvőjük május 3-án 13.30-kor lesz templomunkban. 2. hirdetés.

FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból
három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek,
közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben
történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.
Az elnevezése Ima-Katekézis.
Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és
Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.
A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt
tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel
egészülhetnek ki.
Témák 2023-2026:

 1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
 2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
 3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió
  Egyházközségünkben az első Ima-Katekézis alkalom
 4. május 2. napján csütörtökön 18.00 órakor
  kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében
  melynek témája:
  Megtérés.
  Program:
 • Bevezető imádság
 • Marton Zsolt püspök katekézise (2Pét 1,3-11 alapján)
 • Tanúságtétel megtekintése
 • Szentségimádás
  Minden plébániai közösségnek egy küldöttet kellett delegálni, aki kézben tartja,
  megszervezi az Ima-Katekézis alkalmakat és képviseli az egyházközséget az
  egyházmegyei küldött találkozón. Az Alsó-Dabasi Egyházközséget plébános atya
  megbízásából Tibay László képviseli.
  A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre
  kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk
  lelki megújulásáért.

HIRDETÉSEK 2024. április 21-28.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. (Jó Pásztor) VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

25-én CSÜTÖRTÖK 18.30: Szentségimádás

26án PÉNTEK 18.00: Szentmise

27-én SZOMBAT 18.00: Szentmise hálából

28án VASÁRNAP HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise BÚZASZENTELŐ, + Bukovszki István, neje: + Prigyeni Kamilla 25. évf.

A dabasi katolikus óvodába való beiratkozásról a belső hirdetőn olvasható információ!

Egyházmegyénk jubileumáról való írás a mellékelt lapról olvastassék föl! (A belső hirdetőn is olvasható!)

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Vámos Károly, V. K. és Barna Erzsébet nőtlen fia, lakik: Békéscsaba, Mandula utca 8.; eljegyezte Szabados Tímeát, Sz. János és Laczkó Magdolna hajadon leányát, lakik: Dabas, Táncsics Mihály utca 11/A. Esküvőjük május 3-án 13.30-kor lesz templomunkban. 1. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2024. április 14-21.

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

19én PÉNTEK 18.00: Szentmise

20án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Surman András, élő és + cstk.

21én VASÁRNAP HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Kis István és + szülei

Mise után az elsőáldozóknak és szüleiknek felkészítő!

Továbbra is várjuk a kedves Testvérek ADAKOZÁSát a templomunk falának felújítására! Már összejött 2,5 millió Ft, de összesen 8 millióra lenne szükség a munkálatok befejezéséhez. A honlapunkon az “információk – egyházi hozzájárulás” fül alatt található a bankszámlaszám, a közleménybe ezt kell írni: “a templom felújítására”. A templomban a hátsó asztalon található cetlikre is fel van írva a bankszámla, lehet belőle hazavinni!

HIRDETÉSEK 2024. április 7-14.

7én VASÁRNAP HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Diákmise + Oláh István, Zöld Margit, Duhaj Julianna, élő és + cstk.

15.00: Szentségimádás

11-én CSÜTÖRTÖK 18.00: Szentségimádás

12én PÉNTEK 18.00: Szentmise

13án SZOMBAT

17.00: Fatimai ájtatosság

18.00: Szentmise + Török György, + Baranyi Antal, + ifj. Pallaga János

14én VASÁRNAP HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise

Szombaton 8.30: elsőáldozási felkészítő!