Ima-katekézis június 6. csütörtök 18.00

FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

A Váci Egyházmegye hamarosan ezer éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból három éves felkészülési folyamat indult, melynek célja az egyházmegye híveinek, közösségeinek lelki megújulása. Ez a felkészülés a helyi plébánia közösségekben történik Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére.

Az elnevezése Ima-Katekézis.

Mindkét fogalom kifejezi a készület lényegét: Istenkapcsolatunkban és Istenismeretünkben való elmélyülést és megújulást.

A készület három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel egészülhetnek ki.

Témák 2023-2026:


1. év: 2023 – 2024: Személyes hitem, megtérés
2. év: 2024 – 2025: Közösség, helyem a közösségben
3. év: 2025 – 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió 

Egyházközségünkben az második Ima-Katekézis alkalom

2024. június 6. napján csütörtökön 18.00 órakor

kerül megrendezésre az Alsó Dabasi Plébánia közösségi termében melynek témája:

Imádság.

Program:

  • Bevezető elmélkedés az imádságról
  • Görbe József atya katekézise
  • Tanúságtétel megtekintése
  • A programpontok között átvezető dicsőítő énekek

A Millenniumra való készületünk része a Jubileumi imádság, (padokban elhelyezésre kerültek) melyet ezentúl minden szentmisében el fogunk imádkozni, egyházmegyénk lelki megújulásáért.