HIRDETÉSEK 2024. június 2-9.

2án VASÁRNAP ÚRNAPJA

9.30: Szentmise

6-án CSÜTÖRTÖK 18.00: Ima-katekézis

7-én PÉNTEK JÉZUS SZENT SZÍVE FŐÜNNEPE

18.00: Szentmise

8án SZOMBAT 18.00: Szentmise+ Surman Antalné, élő és + cstk.

9én VASÁRNAP ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

9.30: Diákmise TE DEUM, UTÁNA GYERMEK-DÉLUTÁN + Csernák Erzsébet, évf., élő és + cstk.

A vasárnapi Te Deum utáni gyermek-délutánra szeretettel fogadunk üdítőt, süteményt, gyümölcsöt, stb.

Amint már korábban említettük, TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA forráshiány miatt félbeszakadt, a munkálatok leálltak. Liturgikus ünneplésünk központi helyszínének rendbetétele mindannyiunk közös érdeke, egyben hitből fakadó felelőssége.

Ahhoz, hogy istentiszteleti helyünk minél hamarabb méltó hajléka legyen Krisztus Urunknak, adománygyűjtésbe kezdünk téglajegy értékesítés formájában. Téglajegyet a sekrestyében, a templom bejáratánál kihelyezett asztalon és a plébánián lehet vásárolni 2 000, 5 000, 10 000, és 20 000 forintos címletekben. Köszönjük az adományokat!