HIRDETÉSEK 2022. április 10-18.

10-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise, MISZTÉRIUMJÁTÉK, + Pazsitka István, neje: + Sík Erzsébet; + Balázs Ferenc, neje: + Sáfár Julianna, fiuk: + József, évf.

12-én NAGYKEDD (!) 18.00: Szentségimádás

13-án NAGYSZERDA 17.00: Fatimai ájtatosság

14-án N.CSÜTÖRTÖK 17.00: Szentmise + Sztancs István, 1. évf.

15-én NAGYPÉNTEK

16.30: Keresztúti ájtatosság

17.00: Az Úr szenvedésének ünneplése

16-án NAGYSZOMBAT (!) 16.30: Szentmise + Laja Lukács, + Szmrek Mihály, élő és + cstk.

17-én HÚSVÉTVASÁRNAP

9.30: Szentmise ÉTELMEGÁLDÁS, + Bukovszki István, + Prigyeni Kamilla, élő és + htk.

18-án HÚSVÉTHÉTFŐ (!) 19.00: Szentmise

ÖKUMENIKUS IMAÓRA A BÉKÉÉRT: április 10-én 18.00-kor a gyóni evangélikus templomban.

VIRÁGVASÁRNAP ÉS HÚSVÉTVASÁRNAP nincs diákmise!

NAGYPÉNTEK SZIGORÚ BÖJTI NAP! Betöltött 18. évtől 60 éves korig csak 3-szor ehetünk, és egyszer lakhatunk jól, 14 éves kortól húst nem ehetünk ezen a napon.

A nagyheti szertartások MINISTRÁNS-PRÓBÁI: nagycsütörtök 16.00 és nagyszombat 15.30. Kérjük a pontos megjelenést!

Nagyszombati SZENTSÍR-ŐRZÉSre, fél órás időtartamokra fel lehet iratkozni a belső hirdetőn!

Április 23-án szombaton közösen LEFESTJÜK a közösségi termünk ablakkereteit. Erre kérünk munkaerő-segítséget!

Plébániánk KIRÁNDULÁSt szervez hittanos családoknak május 7-én szombaton SZOLNOKra, részletek a kitett plakáton!

A régebbi, hátul elhelyezett BORÍTÉKOS KÉRÉSEKET kivettük, és a hátsó asztalra tettük. Újak írhatók!