HIRDETÉSEK 2019. április 7-14.

7-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. Gyűjtés a Szentföld javára.

(!) 8.00: Szentmise BETEGEK SZENTSÉGE KISZOLG. hálából

8-án HÉTFŐ 17.00: LELKIGYAKORLAT az idén elsőáldozókért

9-én KEDD 17.00: LELKIGYAKORLAT Bozsik család élő és + tagjaiért

10-én SZERDA 17.00: LELKIGYAKORLAT Ámon család élő és + tagjaiért

12-én PÉNTEK

16.30: Keresztúti ájtatosság

17.00: Gyászmise + Méhész Jánosné Gábor Annáért

13-án SZOMBAT 17.00: Szentmise

14-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balázs József évf., élő és + családtagok

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

7-én vasárnap kivételesen 8 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyben a BETEGEK SZENTSÉGÉt szolgáltatjuk ki.

Aznap 10.00-kor a FELSŐDABASI TEMPLOMBAN dr. Beer Miklós püspök atya akolitussá avatja Papp József lektort. Imádkozzunk Józsiért!

Nagyböjti LELKIGYAKORLATunk szónoka: Benvin Sebastian Madassery indiai származású verbita atya.

MINISTRÁNS-PRÓBÁK a nagyhéten: Nagycsütörtökön 17.30-tól és Nagyszombaton 17.30-tól. Kérjük a pontos megjelenést!

A nagyheti és húsvéti szertartások időpontjai:

18-án NAGYCSÜTÖRTÖK 18.30: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

19-én NAGYPÉNTEK:

18.00: Keresztúti ájtatosság;

    18.30: Az Úr szenvedésének ünneplése, „csonka mise”

20-án NAGYSZOMBAT  18.30: Húsvéti Vigília, körmenettel

21-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Ünnepi szentmise, ételszenteléssel

22-én HÚSVÉTHÉTFŐ: 17.00: Szentmise