HIRDETÉSEK 2019. április 14-22.

14-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balázs József évf., élő és + családtagok

18-án NAGYCSÜTÖRTÖK

18.30: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére+ Mráz János, temetési mise

___.___: Szentségimádás

19-én NAGYPÉNTEK

18.00: Keresztúti ájtatosság

18.30: Az Úr szenvedésének ünneplése

20-án NAGYSZOMBAT 18.30: Húsvéti Vigília szentmiséje, körmenettel + Mráz Péter, + szülők, élő és + hozzátart.

21-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Ünnepi szentmise + Gogolák Mária, férje Majeczki Miklós, élő és + családtagok

22-én HÚSVÉTHÉTFŐ: 9.30: Szentmise

IRODAI ÓRÁK: a héten elmaradnak.

MINISTRÁNS-PRÓBÁK a nagyhéten: Nagycsütörtökön 17.30-tól és Nagyszombaton 17.30-tól. Kérjük a pontos megjelenést!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Belehorecz Szabolcs, B. János és Simaji Eszter fia eljegyezte Majeczki Beáta Valentinát, M. László és Keresztes Franciska leányát. Esküvőjük: ápr. 27. 16.30. 2. hirdetés.