2020. november hónap bejegyzései

HIRDETÉSEK 2020. november 29 – december 6.

29-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

3-án CSÜTÖRTÖK XAVÉRI SZENT FERENC ÁLDOZÓPAP EMLÉKNAPJA

17.00: Igeliturgia

4-én ELSŐPÉNTEK

16.30: Szentségimádás

17.00: Szentmise

5-én SZOMBAT 17.00: Szentmise Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

6-án VASÁRNAP ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise édesapáért, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 óra között.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágább, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

KARÁCSONYI OSTYA-kenyér kapható a hátsó asztalon, 200 Ft/csomag.

HIRDETÉSEK 2020. november 22-29.

22-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA.

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise hálából az elsőáldozók nevében Misi atyáért, Zsolt atyáért, Anikóért és Veronikáért

26-án CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

27-én PÉNTEK 17.00: Szentmise

28-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Surman Andrásért, élő és + családtagokért

29-én VASÁRNAP ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise hálából

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE a járványhelyzet miatt ELMARAD! Szentmise lesz tartva a szokott időben.

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágább, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

HIRDETÉSEK 2020. november 15-22.

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP. SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA

9.30: Szentmise

11.00: Igeliturgia

19-én CSÜTÖRTÖK ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE

17.00: Igeliturgia Nagy és Vida család élő és + tagjaiért

20-án PÉNTEK 17.00: Szentmise + Erzsébet, + András, élő és + hozzátartozókért

21-én SZOMBAT

16.00: Szentségimádás

17.00: Szentmise Lauter Csaba, Lauter és Surman nagyszülők, és Nórika emlékére

22-én VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA. GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA.

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise hálából az elsőáldozók nevében Misi atyáért, Zsolt atyáért, Anikóért és Veronikáért

Az előző oldalon olvashatók a legújabb, nov. 11-étől hatályos járványügyi rendelkezések.

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE a járványhelyzet miatt ELMARAD (Szentmise lesz tartva 22-én 9.30-kor)!

ÚJ EMBER ÚJSÁG előfizetési díja 2021. 1. félévre egy kicsit drágult, mert 10 %-kal emeltek: 5500 Ft. Kérjük az előfizetőket, hogy fizessék be a sekrestyében december 13-a vasárnapig.

Kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSukat (EGYHÁZI ADÓ, PÁRBÉR), azt tegyék meg a sekrestyében vagy a plébánián.

2020. 11. 11-iki JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.

Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható. Fontos, különösen este, hogy a szertartásokról, illetve más alkalmakról a híveknek legyen elég ideje hazaérni.

Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.

Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek szentsége kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi rendelkezések tiltják).

Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.

Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók. A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembe vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során lehetőleg kerüljük az éneklést.

Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe! Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

Nyomatékosan kérem a felelős lelkipásztorokat és a szertartást vezető szolgálattevőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel, valamint tartsák, illetve tartassák be az aktuális hatósági előírásokat!

Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért és gyászoló hozzátartozóikért.

Vác, 2020. november 10. Marton Zsolt s. k. váci püspök

HIRDETÉSEK 2020. november 8-15.

8-án VASÁRNAP ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

9.30: Szentmise + Bukovszki Istvánért, utána JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA

11.00: Igeliturgia

12-én CSÜTÖRTÖK SZENT JOZAFÁT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ EMLÉKNAPJA

17.00: Igeliturgia

13-án PÉNTEK

16.00: Fatimai ájtatosság

17.00: Szentmise Vancskó Pál és Pálné, élő és + hozzátartozókért

14-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + Halengár szülőkért, Csernák szülőkért és + nagyszülőkért

15-én VASÁRNAP ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

9.30: Szentmise

11.00: Diákmise ELSŐÁLDOZÁSSAL, utána JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSA

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

A járványhelyzet miatt úgy döntöttünk, hogy a csütörtöki kéthetenkénti szentségimádásokat egy időre szüneteltetjük. Ezért az aznapi igeliturgiák a télen megszokott időben, 17.00-kor kezdődnek.

TELJES BÚCSÚ nyerhető egész november hónapban a szokott feltételekkel (temetőlátogatás áhítatos lélekkel, gyónás, áldozás, pápa szándékára végzett ima: Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy).

FILMKLUB FELSŐDABASON 8-án vasárnap 16.30-kor. (Szent Rita – 2. rész)

JUBILÁNS HÁZASOK MISÉJE lesz idén is, Krisztus Király vasárnapján, november 22-én 9.30-kor. Kérjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., stb. évfordulóját, íratkozzanak fel a sekrestyében!