2019. április hónap bejegyzései

Találtunk egy fülbevalót

Kedves Hívek,

kb. egy héttel ezelőtt találtunk a templomkertben egy kb. 1 cm átmérőjű, kerek gyűrű alakú fülbevalót.A tulajdonosa átveheti a sekrestyében!

HIRDETÉSEK 2019. április 21-28.

21-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Ünnepi szentmise + Gogolák Mária, férje Majeczki Miklós, élő és + családtagok

22-én HÚSVÉTHÉTFŐ 9.30: Szentmise

25-én CSÜTÖRTÖK (!) 19.00: Igeliturgia

26-án PÉNTEK (!) 19.00: Szentmise + Karlik Klaudia 5. évf.

27-én SZOMBAT (!) 19.00: Szentmise + Surman András, élő és + családt.

28-án VASÁRNAP HÚSVÉT 2. (ISTENI IRGALMASSÁG) VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + István 2. évf.

15.00: Szentségimádás

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 16-19 óra között.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Belehorecz Szabolcs, B. János és Simaji Eszter fia eljegyezte Majeczki Beáta Valentinát, M. László és Keresztes Franciska leányát. Esküvőjük: ápr. 27. 16.30. 3. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2019. április 14-22.

14-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balázs József évf., élő és + családtagok

18-án NAGYCSÜTÖRTÖK

18.30: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére+ Mráz János, temetési mise

___.___: Szentségimádás

19-én NAGYPÉNTEK

18.00: Keresztúti ájtatosság

18.30: Az Úr szenvedésének ünneplése

20-án NAGYSZOMBAT 18.30: Húsvéti Vigília szentmiséje, körmenettel + Mráz Péter, + szülők, élő és + hozzátart.

21-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Ünnepi szentmise + Gogolák Mária, férje Majeczki Miklós, élő és + családtagok

22-én HÚSVÉTHÉTFŐ: 9.30: Szentmise

IRODAI ÓRÁK: a héten elmaradnak.

MINISTRÁNS-PRÓBÁK a nagyhéten: Nagycsütörtökön 17.30-tól és Nagyszombaton 17.30-tól. Kérjük a pontos megjelenést!

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

Belehorecz Szabolcs, B. János és Simaji Eszter fia eljegyezte Majeczki Beáta Valentinát, M. László és Keresztes Franciska leányát. Esküvőjük: ápr. 27. 16.30. 2. hirdetés.

HIRDETÉSEK 2019. április 7-14.

7-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. Gyűjtés a Szentföld javára.

(!) 8.00: Szentmise BETEGEK SZENTSÉGE KISZOLG. hálából

8-án HÉTFŐ 17.00: LELKIGYAKORLAT az idén elsőáldozókért

9-én KEDD 17.00: LELKIGYAKORLAT Bozsik család élő és + tagjaiért

10-én SZERDA 17.00: LELKIGYAKORLAT Ámon család élő és + tagjaiért

12-én PÉNTEK

16.30: Keresztúti ájtatosság

17.00: Gyászmise + Méhész Jánosné Gábor Annáért

13-án SZOMBAT 17.00: Szentmise

14-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

9.30: Szentmise + Balázs József évf., élő és + családtagok

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

7-én vasárnap kivételesen 8 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyben a BETEGEK SZENTSÉGÉt szolgáltatjuk ki.

Aznap 10.00-kor a FELSŐDABASI TEMPLOMBAN dr. Beer Miklós püspök atya akolitussá avatja Papp József lektort. Imádkozzunk Józsiért!

Nagyböjti LELKIGYAKORLATunk szónoka: Benvin Sebastian Madassery indiai származású verbita atya.

MINISTRÁNS-PRÓBÁK a nagyhéten: Nagycsütörtökön 17.30-tól és Nagyszombaton 17.30-tól. Kérjük a pontos megjelenést!

A nagyheti és húsvéti szertartások időpontjai:

18-án NAGYCSÜTÖRTÖK 18.30: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

19-én NAGYPÉNTEK:

18.00: Keresztúti ájtatosság;

    18.30: Az Úr szenvedésének ünneplése, „csonka mise”

20-án NAGYSZOMBAT  18.30: Húsvéti Vigília, körmenettel

21-én HÚSVÉTVASÁRNAP 9.30: Ünnepi szentmise, ételszenteléssel

22-én HÚSVÉTHÉTFŐ: 17.00: Szentmise