2015. március hónap bejegyzései

HIRDETÉSEK 2015. március 29 – április 6.

29-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

ÓRAÁTÁLLÍTÁS ELŐRE! hajnali 2.00-ról 3.00-ra

9.30: Szentmise Egerszegi Ferenc, neje Garajszki Ilona, valamint + gyermekeikért

A diákmise elmarad!

30-án NAGYHÉTFŐ 17.00: LELKIGYAKORLAT Ámon család élő és + tagjaiért

31-én NAGYKEDD 17.00: LELKIGYAKORLAT Bozsik Sándor, fia János és nagyszülőkért

1-jén NAGYSZERDA 17.00: LELKIGYAKORLAT

2-án NAGYCSÜTÖRTÖK 17.00: Szentmise + Szabó Istvánért évf.

3-án NAGYPÉNTEK

16.15: Keresztúti ájtatosság

17.00: „Csonka mise”

4-én NAGYSZOMBAT

17.00: Szentmise A Rózsafüzér Társulat és a Jézus Szíve Család élő és + tagjaiért

Kb. 18.00: Feltámadási körmenet

5-én HÚSVÉTVASÁRNAP

9.30: Szentmise a hívekért, ÉTEL-MEGÁLDÁS

A diákmise elmarad!

6-án HÚSVÉTHÉTFŐ 17.00: Szentmise

IRODAI ÓRÁK: a héten elmaradnak.

Egyházközségünk nagyböjti LELKIGYAKORLATának szónoka: Legeza József görögkatolikus lelkész, aki a szentmisék előtt fél órával GYÓNTATNI is fog.

A MINISTRÁNSOK nagyheti próbái Nagycsütörtökön 16.30-kor, és Nagyszombaton 16.00-kor kezdődnek a sekrestyében, valamint a templomban. Kérjük a pontos megjelenést!

Templomunk Nagycsütörtökön és Nagypénteken 19.30-ig lesz nyitva.

HIRDETÉSEK 2015. március 22-29.

22-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Serfőző Józsefért, Kecskés és Serfőző nagyszülőkért, valamint Attiláért

11.00: Diákmise

26-án CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

27-én PÉNTEK 17.00: Szentmise + Vancskó Pálért évford.

28-án SZOMBAT 17.00: Szentmise + Gábor, + Ilona, élő és + hozzátartozókért

29-én VASÁRNAP VIRÁGVASÁRNAP

ÓRAÁTÁLLÍTÁS ELŐRE! hajnali 2.00-ról 3.00-ra

9.30: Szentmise Egerszegi Ferenc, neje Garajszki Ilona, valamint + gyermekeikért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt fél órával KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGot végzünk.

Az UKRAJNAI RÁSZORULTAK RÉSZÉRE múlt héten egyházközségünkből befolyt összeg értéke: 240 ezer Ft. Köszönjük a Testvérek nagylelkű támogatását!

Március 28-án szombaton 8.00-kor kezdődik templomunk húsvéti NAGYTAKARÍTÁSa. Aki teheti, jöjjön el segíteni!

Egyházközségünk nagyböjti LELKIGYAKORLATa március 30-tól április 1-jéig lesz, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán este 17.00-kor kezdődő szentmisén. A triduum szónoka: Legeza József görög-katolikus lelkész, aki a szentmisék előtt fél órával GYÓNTATNI is fog.

A MINISTRÁNSOK nagyheti próbái Nagycsütörtökön 16.30-kor, és Nagyszombaton 16.00-kor kezdődnek a sekrestyében, valamint a templomban. Kérjük a pontos megjelenést!

Már lehet jelentkezni idei belföldi buszos ZARÁNDOKLATunkra, mely május 9-én lesz Mátraverebély Szentkútra.

HIRDETÉSEK 2015. március 15-22.

15-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Bálint Mihály, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

19-én CSÜTÖRTÖK SZENT JÓZSEF, SZŰZ MÁRIA JEGYESÉNEK FŐÜNNEPE

17.00: Igeliturgia

20-án PÉNTEK 17.00: Szentmise

21-én SZOMBAT 17.00: Szentmise Surman Imre, Holndonner Hermina szülőkért, Surman és Holndonner nagyszülőkért, és Nórika emlékére

22-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise Serfőző Józsefért, Kecskés és Serfőző nagyszülőkért, valamint Attiláért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

Nagyböjt péntekjein betöltött 14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától! Ezeken a napokon a szentmise előtt fél órával KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGot végzünk.

Március 15-én vasárnap 15.00-tól FATIMAI ÁJTATOSSÁGOT TARTUNK templomunkban.

A március 15. vasárnapi perselygyűjtést a püspökkari határozat értelmében az UKRAJNAI RÁSZORULTAK RÉSZÉRE továbbítjuk.

VÁROSI KERESZTÚT kerül megrendezésre március 20-án pénteken 14.00 órától a Dabasi-Szőlők templomából. A keresztútról további információk a márciusi Dabasi Újságban olvashatók. Vegyünk részt minél többen ezen az eseményen!

Már lehet jelentkezni idei belföldi buszos ZARÁNDOKLATunkra, mely május 9-én lesz Mátraverebély Szentkútra.

HÚSVÉTI KÉPESLAPOK vásárolhatók a hátsó asztalról.

HIRDETÉSEK 2015. március 8-15.

8-án VASÁRNAP NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + édesanyának születésnapja alkalmából

11.00: Diákmise

12-én CSÜTÖRTÖK 17.00: Igeliturgia

13-án PÉNTEK 17.00: Szentmise

14-én SZOMBAT 17.00: Szentmise + két Pálért, élő és + családtagokért

15-én VASÁRNAP NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

9.30: Szentmise + Bálint Mihályért, élő és + családtagokért

11.00: Diákmise

IRODAI ÓRÁK: pénteken 10-12 és 15-17 óra között.

Nagyböjt péntekjein betöltött 14 éves kortól tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától! Ezeken a napokon a szentmise előtt fél órával KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGot végzünk.

Március 15-én vasárnap 15.00-tól FATIMAI ÁJTATOSSÁGOT TARTUNK templomunkban.

A március 15. vasárnapi perselygyűjtést a püspökkari határozat értelmében az UKRAJNAI RÁSZORULTAK RÉSZÉRE továbbítjuk.

VÁROSI KERESZTÚT kerül megrendezésre március 20-án pénteken 14.00 órától a Dabasi-Szőlők templomából. A keresztútról további információk a márciusi Dabasi Újságban olvashatók. Vegyünk részt minél többen ezen az eseményen!

Már lehet jelentkezni idei belföldi buszos ZARÁNDOKLATunkra, mely május 9-én lesz Mátraverebély Szentkútra.